Beeld en Geluid Wiki:Algemeen voorbehoud

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Licenties

Voor de volledige tekstinhoud van de Beeld en Geluidwiki wordt gebruik gemaakt van de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen licentie.

De gebruiker geeft Beeld en Geluid (eigenaar van de wiki) een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie voor openbaarmaking, verveelvoudiging en gebruik van zijn bijdragen in welke vorm dan ook.

Naamsvermelding-Gelijk Delen Het werk - of een afgeleide werk ervan - kan worden gekopieerd, veranderd, verspreid en vertoond, onder de enkele voorwaarde dat de naam van de maker wordt vermeld en dat elke nieuwe ontstane creatie onder dezelfde licentie wordt aangeboden.

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).

Gelijk delen. Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend worden verspreid krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie, een gelijksoortige of een compatible licentie.

Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/

De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de auteur, of deze te beperken.

Licentie afbeeldingen

De afbeeldingen uit het archief van Beeld en Geluid zijn in een low-res web resolutie te vinden in de wiki. De afbeeldingen zijn voorzien van informatie over de herkomst, jaartal en catalogusnummer. Alle afbeeldingen met als bron het archief van Beeld en Geluid, zijn te gebruiken onder Creative Commonslicentie naamsvermelding-gelijkdelen. Een high-res kopie van de foto’s uit het archief van Beeld en Geluid zijn voor (commerciële) publicatiedoeleinden onder vermelding van catalogus- en fotonummer te bestellen bij klantenservice@beeldengeluid.nl.

Uitzonderingen CC-licentie afbeeldingen

Uitzonderingen op gebruik van de Creative Commons licentie in de Beeld en Geluidwiki vormen de kleine afbeeldingen (zogenaamde screencaptures) uit de audiovisuele catalogus van Beeld en Geluid en foto’s van derden. Deze afbeeldingen zijn niet te gebruiken met een CC-licentie. Let wel: hieronder vallen ook foto's gemaakt in opdracht van Beeld en Geluid, zoals de foto's genomen tijdens de Beeld en Geluid Awards.

De belangrijkste categorie uitzonderingen is voornamelijk te vinden op de productiepagina’s: de kleine screencaps met een formaat van ongeveer 176 × 144 pixels. De rechten van deze afbeeldingen zijn voorbehouden aan de omroepen en producenten van het materiaal.