Categorie: Psychologisch drama: verschil tussen versies

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 1: Regel 1:
Psychologisch drama is een overkoepelend genre waarin de psychologische ontwikkeling van personages centraal staat en inzicht wordt gegeven in individuele conflictsituaties. Hoogleraar Sonja de Leeuw veronderstelt dat “[televisie]drama waarschijnlijk de meest ideale vorm is om mensen te laten zien en te voelen wat het betekent mens te zijn, inzicht te geven in hoe mensen zich tot elkaar verhouden en welke psychologische processen daarbij aan de orde zijn.”Dit geldt in het bijzonder voor psychologisch drama, waaronder de meest voorkomende subgenres familie- en relatiedrama.
+
Psychologisch drama is een overkoepelend genre waarin de psychologische ontwikkeling van personages centraal staat en inzicht wordt gegeven in individuele conflictsituaties. Hoogleraar Sonja de Leeuw veronderstelt dat “[televisie]drama waarschijnlijk de meest ideale vorm is om mensen te laten zien en te voelen wat het betekent mens te zijn, inzicht te geven in hoe mensen zich tot elkaar verhouden en welke psychologische processen daarbij aan de orde zijn.” Dit geldt in het bijzonder voor psychologisch drama, waaronder de meest voorkomende subgenres familie- en relatiedrama.
  
 
Zoals de naam al doet vermoeden, draait psychologisch drama meer om een karaktergedreven dan om een plotgedreven verhaal. Narratieve structuren zijn gefocust op intermenselijke relaties, dus we zien veel dramatische actie en communicatie tussen personages. Wat dat betreft heeft deze vorm van drama enige raakvlakken met het [[:Categorie:Soap|soapgenre]].
 
Zoals de naam al doet vermoeden, draait psychologisch drama meer om een karaktergedreven dan om een plotgedreven verhaal. Narratieve structuren zijn gefocust op intermenselijke relaties, dus we zien veel dramatische actie en communicatie tussen personages. Wat dat betreft heeft deze vorm van drama enige raakvlakken met het [[:Categorie:Soap|soapgenre]].

Versie van 30 dec 2009 om 13:57

Psychologisch drama is een overkoepelend genre waarin de psychologische ontwikkeling van personages centraal staat en inzicht wordt gegeven in individuele conflictsituaties. Hoogleraar Sonja de Leeuw veronderstelt dat “[televisie]drama waarschijnlijk de meest ideale vorm is om mensen te laten zien en te voelen wat het betekent mens te zijn, inzicht te geven in hoe mensen zich tot elkaar verhouden en welke psychologische processen daarbij aan de orde zijn.” Dit geldt in het bijzonder voor psychologisch drama, waaronder de meest voorkomende subgenres familie- en relatiedrama.

Zoals de naam al doet vermoeden, draait psychologisch drama meer om een karaktergedreven dan om een plotgedreven verhaal. Narratieve structuren zijn gefocust op intermenselijke relaties, dus we zien veel dramatische actie en communicatie tussen personages. Wat dat betreft heeft deze vorm van drama enige raakvlakken met het soapgenre.

Kenmerkend is de subtiele uitbeelding van gevoelens (een minder genuanceerde vorm van emotionele expressie is overigens terug te vinden in melodrama). Personages hebben diepgang, zijn dynamisch, en minder stereotiep dan in bijvoorbeeld soaps. Innerlijke conflicten en daarmee samenhangende problemen vormen de basis voor het plot.

Net als in de literatuur komt het vaak voor dat het verhaal vanuit het perspectief van een individu wordt verteld. Televisie is bij uitstek geschikt om innerlijke processen en de consequenties daarvan weer te geven. Subjectieve cameravoering (point-of-view) of een voice-over die de gedachten van een personage weergeeft zijn voorbeelden van artistieke ingrepen die de emotionele lading versterken. Daarmee wordt eveneens het identificatieproces van de kijker gestuurd en diens betrokkenheid vergroot.

Psychologisch drama speelt met de beleving van de kijker door vaak onvoorziene wendingen, of in de narratie of in de ontwikkeling van personages. Zeker bij een psychologische thriller als Vuurzee zien we dit terug, waar een combinatie van spanningsstructuren (bijvoorbeeld suspense of het ontrafelen van geheimen) de verwachtingen van de kijker op de proef stelt.


Auteursdrama

Een persoonlijke insteek van de regisseur geeft het dramagenre een ander soort dimensie. Dit wordt ook wel auteursdrama genoemd, een artistieke vorm van (psychologisch) drama die toegankelijk is voor een breed publiek. Auteursdrama houdt in dat de televisiemaker zijn of haar individuele stempel drukt op een productie, al dan niet van politieke aard, en in die zin als auteur optreedt. De NPS, VARA en VPRO produceren vaak dergelijke series: Stellenbosch en Waltz zijn hier een mooie voorbeelden van. Zo wordt in een Volkskrant-artikel beschreven dat “Waltz het handschrift van scenarist Alberdingk Thym draagt. Hij vindt zichzelf een auteur die vanuit thema’s werkt en door een combinatie van de geschetste situatie, karakters en een minimum aan tekst alles duidelijk maakt.” Auteursdrama biedt dus ruimte voor een alternatief dan wel kritisch discours waarin maatschappelijke thema’s vanuit persoonlijk standpunt worden belicht.