Een toch per vliegtuig van de K.L.M. boven het overstroomde gebied