Europa komt: Hof van Justitie: versiegeschiedenis

Uit B&G Wiki

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 12 dec 2013 10:18Michael overleg bijdragen 335 bytes +335 Nieuwe pagina aangemaakt met '=== Beschrijving === In dit thema wordt duidelijk gemaakt hoe de individuele burger ook in dat grote, machtige en vaak bureaucratische Europa wordt beschermd in kle...'