2.42-omroep

Uit B&G Wiki

Kerkgenootschappen of genootschappen met een geestelijke grondslag die representatief zijn voor een in Nederland aanwezige kerkelijke of geestelijke hoofdstroming komen volgens de mediawet in aanmerking voor zendtijd op de Nederlandse televisie en radio. Deze omroepen worden de 2.42-omroep genoemd. De naam is afgeleid van het wetsartikel 2.42 van de mediawet, dat het bestaan van deze publieke omroepen regelt. Voorheen heet dit wetsartikel 39f en worden de omroepen ook wel 39f-omroepen genoemd. Jaarlijks wordt onder de 2.42-omroepen 351 uur televisiezendtijd en 1057 uur radiozendtijd verdeeld.

Er zijn 9 publieke omroepen die bestaan dankzij het artikel: Boeddhistische Omroep Stichting (BOS), Humanistische Omroep (HUMAN), Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON), Joodse Omroep (JO), Nederlandse Islamitische Omroep (NIO), Nederlandse Moslim Omroep (NMO), Organisatie Hindoe Media (OHM), Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (RKK) en Zendtijd voor Kerken (ZvK).