A.B. Roosjen

Uit B&G Wiki
PersoonPlaceholder.png

NaamAnton Bernard Roosjen
GeborenAalsmeer, 13 september 1894
GestorvenAmsterdam, 15 juni 1978
Functies omroepbestuurder
Bekend vanNCRV, NRU, NOS
Periode actief1948-1969

A.B. Roosjen in de media
Oeuvre A.B. Roosjen

Na een opleiding kweekschool voor onderwijzers gaat Roosjen werken in het onderwijs. In zijn vrije tijd studeert hij rechten. In 1938 behaalt hij de meesterstitel. In 1938 wordt hij lid van de Tweede kamer voor de Anti-Revolutionaire Partij. In 1939 wordt hij tevens lid van de Amsterdamse Gemeenteraad en van Provinciale Staten van Noord-Holland. In het begin van de bezettingsjaren werkt hij mee aan het colportageblad Hou en Trou. De Duitsers straffen hem met gijzeling, gevangenisstraf, verblijf in het concentratiekamp Buchenwald en verblijf in Nederlandse interneringskampen.

Na de bevrijding keert hij terug in de Tweede Kamer als deskundige voor onderwijs, omroep en defensie. Bij de behandeling van de Wet tot regeling van het voortgezetonderwijs gebruikt hij het woord Mammoetwet. Dat woord is in onze taal blijven hangen. Hij wordt vice voorzitter van de ARP-fractie. Van 1950 tot 1971 is hij ondervoorzitter van de partij. In 1963 komt een einde aan zijn Kamerlidmaatschap wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.

In 1948 wordt Roosjen voorzitter van de NCRV. In 1951 neemt hij plaats in het bestuur van de Nederlandse Televisie Stichting. Van de Nederlandse Radio-Unie wordt hij in 1959 voorzitter. Hij blijft dit tot 1969, als de NRU opgaat in de Nederlandse Omroep Stichting.

Naast de al eerder genoemde functies vervult Roosjen nog tal van kerkelijke en andere functies. Veel voldoening schenkt hem zijn journalistieke werk voor het christelijk streekorgaan De Nieuwe Meerbode in Aalsmeer.

Zijn werkkracht, geestigheid, tact en tolerantie maken hem bij vriend en tegenstander zeer gewaardeerd.