AFC

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op radio’s uit de twintigste eeuw met ontvangstmogelijkheid voor FM zit een knop met de letters AFC erop. AFC staat voor Automatische Frequentie Controle. Door het indrukken van deze knop wordt het systeem van AFC ingeschakeld. Hierdoor wordt het eenvoudig de radio zuiver afgestemd te houden op de gewenste FM-zender. Dit is nodig omdat door mechanische of thermische oorzaken de afstemming kan verlopen zodat de zender niet goed wordt ontvangen. Wanneer de radio niet zuiver op het zendersignaal is afgestemd wekt de radio een elektrische spanning op die hoger wordt naarmate de afstemming afwijkt van de gewenste frequentie. Deze spanning wordt teruggevoerd naar het afstemcircuit waardoor de misafstemming wordt gecorrigeerd. Is de afstemming helemaal zuiver dan is de spanning nul. In de meeste FM ontvangers is dit op eenvoudige wijze te realiseren.

In de latere radio’s wordt dit probleem omzeild omdat de afstemming wordt gedaan met een stabiele kristaloscillator (synthesizer) die de gewenste frequentie vasthoudt zodat het systeem van AFC overbodig is.