Amerika in beeld

Uit B&G Wiki

Amerika in beeld. Een onderzoek naar de beeldvorming van de Verenigde Staten in de jaaroverzichten van het NOS journaal

Auteur: N. van Spijk

Opleiding: Erasmus Universiteit Rotterdam, Master Media en Journalistiek

Jaar: 2005

Volledige tekst niet beschikbaar

Samenvatting Iedereen in Nederland heeft wel een bepaald beeld van de Verenigde Staten, van de politiek, de president, het Amerikaanse volk of de economische markt. Iedereen heeft daardoor ook wel een mening over Amerika, soms positief, soms negatief. Deze menig is gebaseerd op het beeld dat men heeft van een land. De media spelen hier een grote rol in, maar weerspiegelen echter telkens flarden van de werkelijkheid, het is niet het werkelijke Amerika. Dit onderzoek laat zien dat het beeld dat we via de NOS jaaroverzichten, van de Verenigde Staten krijgen, niet eenzijdig te benoemen is. De theorie die in deze scriptie besproken wordt toont aan dat onze houding ten opzichte van de VS tweeledig is. Positief en negatief. Dat komt ook terug in de jaaroverzichten. Soms op microniveau, binnen een item. Soms op een hoger niveau. Er is bewondering én afschuw. Een haat-liefde verhouding.