Anode

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De anode is een onderdeel van de radiobuis of radiolamp. Tegenover de anode vindt men de kathode. Tussen deze twee kan een elektrische stroom lopen wanneer er een groot spanningsverschil bestaat tussen deze twee punten. Hiervoor wordt de zogenaamde plaatstroom gebruikt, een spanning van een paar honderd volt. In een radiolamp wordt de kathode door een gloeidraad verhit. Hierdoor zullen elektronen zich losmaken van de negatieve kathode en op weg gaan naar de positief geladen anode. Hoe hoger het spanningsverschil tussen deze twee, hoe meer stroom er zal lopen. Door nu tussen de anode en kathode een soort rooster te plaatsen kan deze stroom worden beïnvloed. Krijgt dit stuurrooster een negatieve lading dan zullen de elektronen daardoor worden tegengehouden en daalt de stroomsterkte tussen kathode en anode. Krijgt het stuurrooster een positieve lading dan trekt dit elektronen naar zich toe uit de kathode. Deze elektronen vliegen vervolgens naar de anode. Door een kleine verandering van de spanning op het stuurrooster kan een grote verandering van de anodestroom worden verkregen. Op deze manier is dus de versterking van een signaal mogelijk.

In de loop van de tijd gaat de kwaliteit van de lamp achteruit. De versterking is niet meer zo goed en een lampentester kan dan uitsluitsel geven over de mate waarin de lamp haar 'steilheid' heeft verloren. De steilheid is een percentage dat aangeeft welke verandering de anodestroom ondergaat bij een spanningsverandering van 1 volt aan het stuurrooster.