Antoine Dubois

Uit B&G Wiki
PersoonPlaceholder.png

NaamAntoine Dubois
GeborenAlmelo, 3 november 1887
GestorvenHilversum, 31 juli 1957
Functies omroepbestuurder
Bekend vanNederlandsche Seintoestellen Fabriek, NOZEMA
Periode actief1918-1957

Antoine Dubois in de media

Na de HBS volgt Dubois de Technische Hogeschool Delft en wordt elektronisch ingenieur. Hij werkt bij de Marine Radiodienst en organiseert de Radiotelegrafische Dienst der Landmacht. In 1918 wordt met veel kapitaal de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek in Hilversum gevestigd; Dubois wordt tot directeur benoemd. Het bedrijf vervaardigt navigatieapparatuur voor de scheepvaart en de luchtvaart en zend- en ontvanginstallaties voor de radiotelegrafie- en telefonie. Na enige tijd raakt deze markt verzadigt en begin jaren ’20 besluit de NSF om ook radio ontvangtoestellen te gaan fabriceren.

Op het fabrieksterrein wordt een radiozender en zendmasten gebouwd voor het verrichten van proefnemingen. De uitzendingen worden door steeds meer radiozendamateurs opgevangen. Om de uitzendingen te kunnen financieren wordt de Hilversumsche Draadloze Omroep opgericht, waarvan de luisteraars lid kunnen worden. Het bedrijf komt in 1925 in handen van Philips. In 1930 krijgt Dubois eervol ontslag. Hij wordt adviseur van de rijkscommissie voor Werkverruiming.

Sinds 1928 is hij voorzitter van het Comité van Omroepverenigingen, een overlegorgaan van KRO, NCRV en VARA. In 1935 wordt hij directeur van de Nederlandsche Omroep Zendermaatschappij (NOZEMA). Vanaf 1925 vertegenwoordigt hij Nederland in de Union Internationale de Radiodiffusion. Van 1937 tot juni 1941 is hij zelfs voorzitter van deze internationale organisatie. In december 1940 wordt hij door de bezetter benoemd tot ‘Gemachtigde voor de concentratie der omroepverenigingen in Nederland’. In deze functie bewerkstelligt hij de opheffing van de particuliere omroeporganisaties en zet hij een staatsomroepbedrijf op poten. Ook weet hij een financiële afvloeiingsregeling te bewerkstelligen voor Joodse omroepmedewerkers.

Een benoeming tot directeur-generaal van deze genazifiseerde Nederlandsche Omroep wijst hij af, waarschijnlijk omdat hij aanvoelt dat de Duitsers en hun Nederlandse nationaal-socialistische geestverwanten steeds duidelijker hun stempel op de organisatie zullen gaan zetten. In 1941 gaat hij bij PTT leiding geven aan de Dienst Exploitatie Radio-omroep. Na de bevrijding moet Dubois voor de zuiveringscommissie verschijnen met als resultaat dat hij niet meer bij de omroep terugkeert. Dubois vestigt zich als zelfstandig raadgevend ingenieur op het gebied van de elektra-akoestiek.