Coax kabel

Uit B&G Wiki

Coax kabel is een veelgebruikt product om het antennesignaal aan de radio of televisie toe te voeren. Coax is de verkorte weergave van co-axiaal, en dat betekent dat één van de twee geleiders van de kabel zich in het midden van de kabel bevindt en de andere geleider, de mantel, daar, gescheiden door een isolerende laag, omheen is aangebracht. Ze hebben hetzelfde middelpunt, de as. De “mantel”, is op zijn beurt weer omgeven door de kunststof buitenkant van de kabel. De mantel wordt verbonden met de massa, of aarde van de ontvanger terwijl de kern het eigenlijke signaal draagt. De coax kabel is ongevoelig voor stoorsignalen omdat die via de mantel worden afgevoerd naar de massa en zo geen invloed hebben op de kern. Hij kan op allerlei plaatsen worden gelegd terwijl “open” kabels secuur moeten worden aangebracht om zo min mogelijk storing op te pikken. Ooit gebruikte men de bekende lintlijn die van de dakantenne al draaiend naar de televisie in de kamer werd geleid. Door de draad op "pootjes", de afspanners, te bevestigen zodat ze niet te dicht langs de muur zouden lopen, werd signaalverlies tegen gegaan. Coax daarentegen kan gewoon langs de muur en de vloer naar de televisie en de radio geleid worden vanaf een antenne of vanuit het aansluitpunt van de kabel. Zie ook kabelnet.