Dag van de Amateurfilm 2009

Uit B&G Wiki

De zesde Dag van de Amateurfilm vindt plaats op vrijdag 25 september 2009 in het Louis Hartlooper Complex als programma onderdeel van het Nederlands Film Festival.

Onder de titel Zo slecht mooi zag je ze zelden! wil de Stichting Amateurfilm met deze editie de esthetische en historische waarde van amateurfilms onder de aandacht brengen. Het beeld van amateurfilms als wiebelig, geschoten familietaferelen moet doorbroken worden, aldus de organisatoren.

De dag wordt gepresenteerd door Bas Agterberg.

Aan het begin van het middagprogramma presenteert het Hogenbijl Fonds het eerste exemplaar van hun publicatie Iedereen filmt. In dit boekje vertellen mensen en initiatieven die vanuit verschillende achtergronden met amateurfilm te maken hebben over het belang van het filmen.

Het programma

- 11.00 - 13.00 uur
Forumdiscussie - Zo slecht zag je ze zelden
Deskundigen die vanuit verschillende invalshoeken met amateurfilm bezig zijn (o.a. conservering, digitalisering, webarchivering, found footage) praten over de esthetische en historische waarde van het materiaal. Discussievoorzitter: Martina Roepke.

- 14.00 - 16.00 uur Archieven en initiatieven in beeld

- 16.30 - 18.00 uur Nieuwe oogst

  • Herinneringen maken (première)
    Film van Heleen van der Veld
  • Presentatie SuperSens.
    Directeur Jean-Pierre Sens vertelt over het werk van zijn bedrijf SuperSens en laat afbeeldingen zien van de toestand waarin sommige films bij hen binnenkomen.
  • MyLife 2 (première)
    JongerenCultuurCentrum Galecop, Utrecht