De Narratieve TV commercial

Uit B&G Wiki

De narratieve tv-commercial. Een gefundeerde theorie over campagne-effecten

Auteur: J. van der Zande

Opleiding: Erasumus Universiteit Rotterdam, Master Media en Journalistiek

Jaar: 2007

Volledige tekst niet beschikbaar

Samenvatting

Deze thesis gaat over waarderingen voor narratieve tv-commercials. Centraal staan de elementen die een rol spelen bij die waardering en een speciale focus is gevestigd op de rol van de campagnestructuur hierbij. Voor deze thesis is gekozen voor een gefundeerde theoriebenadering. Gekozen is voor de narratieve tv-reclame als onderzoeksobject, omdat deze vorm van reclame gekenmerkt wordt door een verhaalconstructie. Dit heeft als resultaat, dat de consument actief met de impuls aan de slag gaat. Om waarderingen te achterhalen is gekozen voor een tiental open interviews met respondenten die bekend zijn met tv-reclames. Deze interviews zijn vervolgens uitgeschreven, gecodeerd en geanalyseerd. In het onderzoeksmateriaal zijn verschillende narratieve reclames opgenomen. De vaste campagnestructuur van deze campagnes verschilt. Uitspraken die over deze structuren gedaan werden kregen extra aandacht om de gefundeerde theorie over campagne-effecten gestalte te geven.