Ed Elting in de media

Uit B&G Wiki

Terug naar de biografie

ID Titel Onderwerp Jaar Datum Medium
259103 Kunstmest Ed Elting wordt geinterviewd naar aanleiding van de nominatie door de BDA van twee van zijn stationcalls voor Nederland 3. 1996 5-3-1996 televisie
137155 Het Klokhuis Ed Elting komt aan het woord over zijn "welterusten-filmpje" voor Nederland 3 en vertelt aan het einde wat hij belangrijk vindt aan leaders 1997 23-1-1997 televisie

Terug naar de biografie