Gallery: In naam der Koningin

Uit B&G Wiki

Terug naar productie

Collectie Freek Biesiot

Freek Biesiot is verantwoordelijk voor de sets, rekwisieten en kostuums van In naam der Koningin. Daarnaast maakt hij storyboards enn situatieschetsen voor lastige scenes met special effects en/of veel actie. Hij werkt samen met assistent/artdirector Marco Rooth en een Filipijnse crew. Onderstaand artwork maakt deel uit van de schenking van Biesiot aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

KNIL-kamp Lengkoedjoe (Filipijnen)

Plattegrond
Plattegrond
Plattegrond
Omheinig
Omheinig
hut Van Raalte
Werktekeningen wachttoren en wachtlokaal
hut Van Raalte
Vrouwenbarak
Berenbarak
Berenbarak
Berenbarak
Militairen barak
Opbouw officiershuisje
Opbouw
Fotocollage van opbouw
Fotocollage officiershuisjes
Fotocollage officiershuisjes
Vrouwenbarak/keuken
Vrouwenbarak
Kantine
Kantine
Huisje Vierkens
Huisje Vierkens
Interieur officiershuisje
Toegang Lenkoedjoe
Ontwerp lantaarns
Ontwerp grafzerken
Ontwerp meubiliar officiershuisjes
Ontwerp meubilair officiershuisjes
Situatieschets voor aanslag bij aankomst (afl 1)
Situatieschets voor aanslag trein (niet gebruikt)
Ontwerp programmatitel (niet gebruikt)
Ontwerp kar met twee assen, voortgetrokken door karbouwen
Ontwerp passagierskar met twee assen, voortgetrokken door karbouwen
Schetsen van pedati's en karbouwen

Brand in de Berenbarak (kamp Lengkoedjoe)

Storyboard (deel 1)
Storyboard (deel 2)
Storyboard (deel 3)
Constructie voor de vallenden brandende balk
Opbouw Berenbarak
Brand van het dak

Kampong (Filipijnen)

Ontwerp van de hutten
Fotocollage van lokatiescout
Plattegrond
Situatieschets wraakactie in de kampong
Opbouw kampong
Huis van Teuko Moudin
Huis van Teuko Moudin
Hutje kampong
Opname scene brand in de kampong
Opname scene brand in de kampong

De expeditie (Filipijnen)

Foto's van lokatiescout
Foto's van lokatiescout
Breakdown van de hongertocht, beschrijving van landschap en actie per scene
Situatieschets hinderlaag
Situatieschets bivak 3
Situatieschets meisje, varken, Djoema
Situatieschets landslide
Situatieschets bivak 6
Situatieschets, plattegrond van landschap met camerastandpunten en scenes
Situetieschets Binga dam beach
Situatieschets de val
Schets de val
Situatieschets Vierkens bivak 7
Situatieschets Vierkens bivak
Situatieschets grote patrouille

Lokaties in Nederland

Foto's van lokatiescouts met plattegronden en aanpassingen.

Stadhuis Den Haag
Stadhuis Den Haag
Hollandse manege
Van Lanschot
Van Lanschot

Rekwisieten

Map van Moree
Kaart van Atjeh omstreeks 1898
Brieven van Departement van Oorlog
Oudgemaakte foto van Eva Vierkens
Overzichtskaart Groot-Atjeh

Terug naar productie