Galvanometer

Uit B&G Wiki

Een galvanometer is een elektromechanisch meetinstrument waarmee de sterkte van een elektrische stroom afgelezen kan worden. De stroom wekt in een spoel een magnetisch veld op waarvan de sterkte afhangt van de stroom. De spoel is draaibaar in een magnetisch veld geplaatst zodat de wijzer die aan de spoel is bevestigd langs een schaal draait. Op de schaal zijn de meetwaarden aangegeven in (mili)ampères.