Gerard Klaasen

Uit B&G Wiki
PersoonPlaceholder.png

NaamGerardus Johannes Maria Klaasen (Gerard) Klaasen
GeborenAmsterdam, 27 juli 1951
GestorvenAmstelveen, 8 mei 2022
Functiespresentator, journalist, eindredacteur, verslaggever
Bekend vanKruispunt Radio, Vurige tongen, Echo
Periode actief1976 - 2016
Werkt samen metTon Verlind, Mieke Lamers


Gerard Klaasen studeerde politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn doctoraalscriptie De Nieuwe Linie, Ontwikkeling van een opinieblad binnen de katholieke geloofsgemeenschap werd bekroond met de Prijs van de Nederlandse Dagbladuitgevers en door de VU uitgegeven.

Gerard Klaasen is radioverslaggever en presentator in dienst bij de KRO. Hij werkte aan de volgende KRO-radioprogramma's mee: Kruispunt radio, Echo, Kerk in meervoud,1opdeMiddag, Emmastraat 54 en De nachtspiegel. Hij is sinds 1976 onafgebroken verbonden aan Kruispunt radio.

Voor de actualiteitenrubriek Echo (tot 1995 op de radio) doet Klaasen verslag van Kamerdebatten vanaf het Binnenhof. Voor de televisie-actualiteitenprogramma’s Kenmerk en Brandpunt maakt hij halverwege de jaren negentig een aantal reportages.

Klaasen reist veel om verslag te doen van ontwikkelingen en gebeurtenissen in de katholieke kerk. Hij maakt pausreizen mee en ook enkele Assemblee-bijeenkomsten van de Wereldraad van Kerken. In 1978 en 2005 verslaat hij vanuit Rome de conclaven waaruit respectievelijk Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus als paus naar voren kwamen. Hij bezoekt Nederlandse missionarissen en ook is hij vaak in Rome om verslag te doen bij vele synodebijeenkomsten, consistories en de Ad-liminabezoeken van de Nederlandse bisschoppen.

In 1998 start Klaasen voor zendgemachtigde RKK het wekelijkse programma Andersdenkenden op Radio 5, waarin één of meer gasten met hem spreken over hun eigen levensbeschouwing. Hij interviewt meer dan 500 bekende en minder bekende Nederlanders. Met het beëindigen van de uitzendrechten van RKK per 1 januari 2016 komt een er een einde aan dit radioprogramma op de late zondagavond. Sinds 1999 schrijft hij interviews en opiniërende artikelen in KRO Magazine. In 1985 publiceert hij het boek Aanzien van Kerk & Samenleving 1945-1985 en in 2004 een bundeling van interviews in Andersdenkenden. Voor de KRO-televisie presenteert hij in 2002 de talkshow Vurige tongen.

In 2016 gaat Klaasen met pensioen.

Bronnen: