Het Heldendicht van de Roomsche daad

Uit B&G Wiki

Het Heldendicht van de Roomsche daad. Een halve eeuw Katholiek leven. Een film van geestdrift en liefde. Kritieken op de RKSP Verkiezingsfilm, samengesteld voor de propagandastrijd van de Tweede Kamer verkiezingen van 3 juli 1929

Auteur: Meike van Benten

Opleiding: Master Film- en Televisiewetenschap, Universiteit Utrecht

Jaar: 2006

Onderwerp: Katholieke film ten behoeve van verkiezingen

Volledige tekst

Samenvatting:

In de winter van 1928/1929 maakte pater Hyacinth Hermans in opdracht van de Roomsch Katholieke Staatspartij (RKSP) een propagandafilm over een halve eeuw katholiek leven in Nederland. Het was de bedoeling deze film, die de titel Het heldendicht van de Roomsche daad meekreeg, in te zetten als propagandamiddel in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 3 juli 1929. De komst van deze film zorgde voor nogal wat beroering in de (katholieke) pers. De doelstelling van mijn onderzoek is drieledig. Om te beginnen zal ik nauwkeuriger dan tot nu toe gedaan is de ontstaansgeschiedenis van deze film belichten en op grond van overgeleverde documentatie de film zelf – die verloren is gegaan – beschrijven. Ten tweede zal ik een analyse maken van de kritieken en de verdere discussies die de film indertijd losmaakte, zowel in katholieke kring als daarbuiten. Tenslotte zal ik de film en de vertoning ervan in het kort plaatsen in de context van de overige propaganda-activiteiten die de RKSP ontplooide in het kader van de verkiezingscampagne van 1929, waarbij ik met name kijk naar de gang van zaken in Rotterdam, de stad waar Hermans opgroeide, woonde en werkte.