Historie radio 1930 - 1939

Uit B&G Wiki
Datum Event
1930 140.000 Nederlanders luisteren naar de radio.
30-04-1930 De omroepen beginnen met schoolradio.
09-05-1930 De eerste overheidsbemoeienis in radio vindt plaats. De controle van programma's wordt geregeld in een Radioregelement. De Radio Omroep Controle Commissie (in de wandelgangen RoCoCo) wordt bevoegd tot het controleren van programma's vóór de uitzending. Zij besluiten of het een gevaar is voor goede zeden, openbare orde en veiligheid van de staat. Daarnaast moeten zij ook letten op eventuele aanwezigheid van reclame. Tot 1940 worden er duizend uitzendingen geheel of gedeeltelijk verboden. 70% hievan zijn VARA programma's.
15-05-1930 Het Zendtijdenbesluit treedt in werking. De beschikbare zendtijd wordt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de zendgemachtigden verdeeld. Dit ministerie bepaalt ook dat de omroepen een totaalprogramma moeten gaan uitzenden. Hier is de basis gelegd voor het huidige omroepbestel.
1931 In Nederland zijn er 430.000 radioluisteraars.
14-10-1931 De Radio Volksuniversiteit (RVU) krijgt een zendvergunning.\
1935 De komst van zendbeheerder Nederlandsche Omroep Zender Maatschappij (NOZEMA), waarin zowel de overheid als de omroepverenigingen deelnemen, zorgt ervoor dat er een einde komt aan de binding tussen de omroepen en de commerciële NSF.
1937 In AVRO's De bonte dinsdagavondtrein debuteren Piet Muyselaar en Willy Walden als het duo Snip & Snap. Het programma wordt enthousiast ontvangen en is dagen onderwerp van gesprek.


(Bron: RTV Dossier)