Historie radio 1960 - 1969

Uit B&G Wiki
Datum Event
21-04-1960 De eerste officiële uitzending van Radio Veronica vindt plaats op 198 meter, vanaf de Borkum Riff. Dit Duitse lichtschip ligt buiten de territoriale wateren en valt hierdoor niet onder de Nederlandse wet. Veronica gaat ongestoord haar gang en zendt zelfs reclameboodschappen uit. Na een maand verandert het station zijn uitzendfrequentie in 192 meter. Zo stoort de uitzending niet langer meer het radioverkeer tussen schepen.
juli 1964 De Reclametelevisie Exploitatie Maatschappij (REM) start de uitzendingen van Radio Noordzee vanaf een kunstmatig eiland voor de Nederlandse kust. Dit is een initiatief van de Rotterdamse scheepsbouwer Cor Verolme.
najaar 1964 Diskjockey en programmaleider bij Radio Veronica, Joost den Draaijer, gaat naar Amerika om te zien en horen hoe commerciële radio daar gemaakt wordt. Als hij terug komt wil hij horizontale programmering, een hitparade, een promotieteam, een drive-in-show en eigen jingels realiseren. Het eerste jinglepakket op de Nederlandse radio wordt gemaakt door orkestleider Frans Mijts. Deze heeft hij voor Radio Veronica gemaakt met de slogan "Op 192 een goed idee, luister mee naar Veronica".
01-11-1964 Het Duitse lichtschip Borkum Riff wordt door Radio Veronica ingeruild voor de IJslandse trawler Norderney.
04-11-1964 Binnen korte tijd heeft de REM met de uitzendingen van radio en TV Noordzee 2,5 miljoen gulden (1,1 miljoen euro) reclame inkomsten binnengehaald. Vooruitlopend op de wetgeving die de uitzendingen vanaf het REM-eiland onmogelijk moet maken, wordt het geld gebruikt voor het opzetten van een nieuwe omroep binnen het bestel; de Televisie Radio Omroep Stichting (TROS).
17-12-1964 Het leger en de PTT maken een einde aan de uitzendingen vanaf het REM-eiland. Een in recordtempo opgestelde en aangenomen wet verbiedt in het vervolg uitzendingen vanaf het continentale plat. Het REM-eiland bevindt zich weliswaar buiten de territoriale wateren, maar staat met zijn poten op het continentale plat.
01-01-1965 De NTS en NRU beginnen met kijk- en luisteronderzoek.
10-02-1965 De eerste uitzending van de Televisie Radio Academie (Teleac) vindt plaats.
28-02-1965 Na het optreden van het kabinet tegen het REM-eiland is de roep om een aangepaste mediawet groter dan ooit. Het omroepbestel moet moderner worden, met toegang voor meer zendgemachtigden en de mogelijkheid tot etherreclame. Omdat de TROS inmiddels een zendtijdaanvraag heeft ingediend, is spoed vereist. De VVD- en CHU-bewindslieden komen er onderling niet uit en het kabinet Marijnen struikelt over de kwestie.
28-05-1965 Formateur Cals bereikt vrij snel overeenstemming tussen KVP, ARP en PvdA over de omroeppolitiek en worddt premier van het nieuwe kabinet. Minister (Vrolijk) van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) presenteert de nota Open Bestel, waarin veel ideeën uit het wetsvoorstel van Cals, uit eind 1953, en uit de motie begin 1963 terug te vinden zijn.
juli 1965 De Tweede Kamer stemt in met de hoofdlijnen van de nota Open Bestel. In afwachting van nieuwe wetgeving wordt aan een Overgangsbestel gewerkt.
11-10-1965 Er wordt een derde radiozender in het leven geroepen om de populariteit van Radio Veronica het hoofd te bieden. Hilversum 3 brengt, in tegenstelling tot de andere twee zenders, geen volledig programma maar alleen lichte muziek.
01-12-1965 Het is het kabinet Cals gelukt knopen door te hakken. Als aanzet tot een nieuwe Omroepwet, is een Overgangsbestel van kracht. De overgangsregeling biedt nieuwe organisaties de mogelijkheid tot het omroepbestel toe te treden. De bestaande omroepverenigingen krijgen, afhankelijk van het aantal leden, het label A-, B- of C-omroep. Die status bepaalt de hoeveelheid zendtijd en geld die wordt toegekend voor het maken van programma's. Omdat reclame op radio en televisie nu is toegestaan, wordt de Stichting Ether Reclame (STER) opgericht.
11-05-1965 De TROS krijgt een zendvergunning en wordt aspirant-omroep.
02-10-1966 De eerste uitzending van de TROS op radio en televisie.
14-10-1966 In de fameuze Nacht van Schmelzer valt het kabinet Cals. Op dat moment is er nog steeds geen nieuwe Omroepwet. In het overgangskabinet Zijlstra heeft de eerste vrouwelijke minister van Nederland, Marga Klompé, een paar maanden de tijd om de klus te klaren.
18-01-1967 De Tweede Kamer neemt de nieuwe Omroepwet aan, waarin de zendtijdverdeling in een 'open bestel' is geregeld. De wet treedt in 1969 in werking.
06-02-1967 De NTS neemt, in het oude Omroepkwartier, Studio 1 in gebruik.
01-03-1968 De STER zendt voor het eerst reclame uit op de radio.
29-05-1969 De nieuwe Omroepwet is vanaf dan van kracht. De NTS en NRU fuseren tot de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Deze stichting zal vanaf dan de gemeenschappelijke belangen behartigen en zorgt daarnaast voor de facilitaire zaken omtrent televisie en radio. Alle omroepen zijn verplicht lid van de NOS. Het bestuur van de stichting bestaat voor de helft uit personen van de omroepen. Een kwart van de leden wordt door de overheid benoemt en het kwart dat over blijft zijn vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De omroepen zijn niet blij dat de NOS ook zelfstandig zendtijd mag gaan invullen.


(Bron: RTV Dossier)