Historie radio 1970 - 1979

Uit B&G Wiki
Datum Event
28-02-1970 Radio Northsea International (RNI) start Engels- en Duitstalige uitzendingen vanaf de Mebo II.
01-04-1970 Voor het eerst verzorgt de Evangelische Omroep (EO) een radio programma.
24-09-1970 RNI staakt zijn uitzendingen. Achteraf blijkt dat het station plannen heeft gehad om Nederlandstalige programma's te beginnen. Bull Verwey, directielid van Radio Veronica, betaalt RNI één miljoen gulden (450.000 euro) om hier vanaf te zien. Daarna vinden de eigenaren van RNI een financier die alleen geïnteresseerd is in Nederlandstalige uitzendingen. Ze willen het geld aan Radio Veronica terug betalen maar Verwey weigert op de afspraak terug te komen. De Mebo II vertrekt en gaat voor anker bij Knokke (België).
01-03-1971 Hilversum 3 introduceert een single die door alle omroepen op Hilversum 3 één week lang wordt gesteund. Deze plaat wordt de 'Troetelschijf' genoemd.
06-03-1971 De Mebo II keert terug naar de Nederlandse wateren en Radio Noordzee Internationaal begint met uitzenden. De rechtszaak die Radio Veronica, over de één miljoen gulden die betaald is, aanspant wordt verloren. RNI wordt tot de ether toegelaten.
15-05-1971 Om de RNI het zwijgen op te leggen plaatsen drie kikvorsmannen (in opdracht van Radio Veronica) een bom in de machinekamer van de Mebo II. Door de ontploffing en de daarop volgende brand wordt een deel van het achterschip verwoest.
16-05-1971 De daders van de aanslag op de Mebo II worden aangehouden. Ze vertellen dat ze 800.000 gulden hebben gekregen om het schip dusdanig te beschadigen dat het een haven aan zou moeten doen. De eigenaren van het schip dienen geen aanklacht in. Toch krijgen de directieleden van Radio Veronica één jaar celstraf. Door dit incident wordt de overheid gesterkt in het standpunt dat er snel een einde moet komen aan de zeezenders voor de Nederlandse kust.
31-07-1971 Omdat Radio Veronica de toekomst somber inziet wordt de actie "Veronica blijft als u dat wilt" gestart. Bijna twee miljoen luisteraars zetten hun handtekening voor het behoud van de zeezender.
30-09-1971 De uitzendfrequentie van Radio Veronica verandert in 538 meter.
02-04-1973 Door een voorjaarsstorm wordt de Norderney van haar ankers gerukt. Het schip van Radio Veronica strandt vlakbij de pier van Scheveningen en wordt door duizenden fans bezocht.
18-04-1973 In de Tweede Kamer wordt door de commissie Gardeniers een hoorzitting gehouden over de toekomst van de zeezenders. Radio Veronica organiseert een demonstratie op het Malieveld te Den Haag. Meer dan 150.000 luisteraars betuigen hun steun aan het station. Op het strand van Scheveningen wordt de Norderney vlotgetrokken.
28-06-1973 De Tweede Kamer keurt het Verdrag van Staatsburg, dat zeezender verbiedt, goed. Er komt een Anti-zeezenderwet die de medewerking aan zeezenders buiten de territoriale wateren strafbaar maakt.
09-07-1973 De Veronica Omroep Organisatie (VOO) wordt opgericht om Veronica een legale omroep te laten worden. Binnen twee weken telt de organisatie 100.000 leden.
15-10-1973 Hilversum 3 krijgt nachtprogrammering. Hiervoor is alleen het gekoppelde programma van Hilversum 1 en Hilversum 2 's nachts te horen.
31-08-1974 Zes uur (om 18:00) voordat de Anti-Zeezenderwet in werking treedt beëindigt Radio Veronica haar uitzendingen. Om acht uur 's avonds stopt ook Radio Noordzee Internationaal met uitzenden.
01-10-1974 Met 450.000 leden wordt de TROS een A-omroep.
1975 Vooral om de 'vertrossing' tegen te gaan wordt de Nota over het massamediabeleid gepresenteerd. Minister van Doorn (CRM) spoort de omroepen aan om pluriformiteit in hun programma-aanbod te brengen en rekening te houden met hun informatieve en politiek-maatschappelijke functie. De nota blijkt op juridisch niveau niet realistisch te zijn. Omroepen met voldoende leden mogen niet op basis van identiteit uit het bestel worden gehouden, aldus de Raad van State.
03-09-1975 Door de nieuwe mengtafel die Hilversum 3 krijgt is de zender in stereo te ontvangen.
28-12-1975 De VOO neemt, als aspirant-omroep, officieel deel aan het publieke bestel. De omroep verzorgt de eerste uitzending op de nieuwe radiozender Hilversum 4.
22-03-1978 Rob van Rees leest in Auto in, AVRO aan, voor het eerst op de Nederlandse radio, live verkeersinformatie voor.
april 1979 Hilversum 1 en 2 hebben samen 5,2% luisterdichtheid. Dit staat tegenover 19,2% luisterdichtheid van Hilversum 3. De oude zenders bieden een totaalprogramma met kinderuurtjes, jazzprogramma's, godsdienstige rubrieken en actualiteiten. De popzender heeft wel een duidelijker profiel. Er wordt zenderkleuring ingevoerd om het radiolandschap te verduidelijken. Hilversum 1 brengt lichte muziek, gesproken woord komt op Hilversum 2, popmuziek is er op Hilversum 3 en Hilversum 4 gaat zich richten op klassieke muziek. De zenderkleuring wordt niet consequent doorgevoerd en is daardoor geen succes. Pas in 1983, wanneer Hilversum 5 met uitzenden begint, komt er enige duidelijkheid.


(Bron: RTV Dossier)