Historie televisie 1960 - 1969

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Datum Event
1960 De zendtijd wordt uitgebreid tot achttien uur per week.
1960 Het Nederlandse zenderpark, met de hoofdzender bij Lopik en een aantal steunzenders is voltooid. Vanaf dan is de Nederlandse televisiezender in heel Nederland te ontvangen.
1961 Theater Concordia in Bussum wordt omgebouwd tot Studio Concordia.
februari 1961 Het confessioneel-liberale kabinet De Quay komt met de nota Reclame-televisie, waarin het pleit voor een tweede, commercieel televisienet, naar Brits voorbeeld. De omroepen en een kamermeerderheid verwerpen het voorstel.
23-10-1961 Er wordt begonnen met de aanleg van een nieuw studiocomplex, aan de noordkant van Hilversum.
14-11-1961 Het miljoenste televisietoestel wordt aangesloten bij de familie Milius aan de Zwolseweg in Deventer.
29-11-1961 Door een omroepstaking is er geen televisie uitzending.
1962 De zendtijd wordt uitgebreid tot dertig uur per week.
27-06-1962 De Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) wordt opgericht.
26+27-11-1962 Tijdens een 23 uur durende live televisie uitzending Open het dorp, brengt Mies Bouwman twaalf miljoen gulden (5,5 miljoen euro) bij elkaar voor een gehandicapten-oord bij Arnhem.
1963 De Televisie Academie (Teleac) wordt opgericht.
1963 De regering verbiedt de KRO een interview met met Georges Bidault uit te zenden. Deze christen-democraat keert zich fel tegen de politiek van de toenmalige Franse minister De Gaulle. Vanwege een bezoek van de Franse minister aan Nederland komt deze uitzending slecht uit. Wanneer de KRO aangeeft het interview toch uit te zenden komt de regering met een verbod.
maart 1963 Tijdens een debat wordt duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen commerciële televisie is. Een motie, waarin spoedige realisatie van een tweede, publieke televisiezender wordt bepleit wordt aangenomen. Om dit te bekostigen wordt er reclame toegestaan. Er wordt dus vóór televisiereclame maar tégen reclametelevisie gestemd. Er wordt ook gepleit voor een 'open' omroepbestel, waarin nieuwe organisaties, binnen bepaalde criteria, voor zendtijd in aanmerking komen.
juli 1963 Het kabinet wijst het tweede televisienet voorlopig toe aan de NTS en de omroeporganisaties. De Tweede Kamer zet het kabinet onder druk om snel tot een omroepwet te komen.
22-10-1963 De eerste uitzending van Schooltelevisie vindt plaats.
29-02-1964 Er wordt gestart met experimentele uitzendingen op het tweede televisienet.
augustus 1964 Vanaf het REM-eiland beginnen de uitzendingen van TV Noordzee, voornamelijk met buitenlandse series en speelfilms. Het eerste commerciële Nederlandse televisiestation wordt binnen korte tijd zeer populair. Na twee maanden heeft 17% van de bevolking een speciale REM-antenne aangeschaft, waarmee TV Noordzee ontvangen kan worden.
01-10-1964 Nederland 2 gaat officieel van start.
14-10-1964 Philips experimenteert voor het eerste met kleurentelevisie.
04-11-1964 Binnen korte tijd heeft de REM met de uitzendingen van radio en TV Noordzee 2,5 miljoen gulden (1,1 miljoen euro) reclame inkomsten binnengehaald. Vooruitlopend op de wetgeving die de uitzendingen vanaf het REM-eiland onmogelijk moet maken, wordt het geld gebruikt voor het opzetten van een nieuwe omroep binnen het bestel; de Televisie Radio Omroep Stichting (TROS).
17-12-1964 Het leger en de PTT maken een einde aan de uitzendingen vanaf het REM-eiland. Een in recordtempo opgestelde en aangenomen wet verbiedt in het vervolg uitzendingen vanaf het continentale plat. Het REM-eiland bevindt zich weliswaar buiten de territoriale wateren, maar staat met zijn poten op het continentale plat.
01-01-1965 De NTS en NRU beginnen met kijk- en luisteronderzoek.
10-02-1965 De eerste uitzending van Teleac vindt plaats.
28-02-1965 Na het optreden van het kabinet tegen het REM-eiland is de roep om een aangepaste mediawet groter dan ooit. Het omroepbestel moet moderner worden, met toegang voor meer zendgemachtigden en de mogelijkheid tot etherreclame. Omdat de TROS inmiddels een zendtijdaanvraag heeft ingediend, is spoed vereist. De VVD- en CHU-bewindslieden komen er onderling niet uit en het kabinet Marijnen struikelt over de kwestie.
28-05-1965 Formateur Cals bereikt vrij snel overeenstemming tussen KVP, ARP en PvdA over de omroeppolitiek en worddt premier van het nieuwe kabinet. Minister (Vrolijk) van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) presenteert de nota Open Bestel, waarin veel ideeën uit het wetsvoorstel van Cals, uit eind 1953, en uit de motie begin 1963 terug te vinden zijn.
juli 1965 De Tweede Kamer stemt in met de hoofdlijnen van de nota Open Bestel. In afwachting van nieuwe wetgeving wordt aan een Overgangsbestel gewerkt.
01-12-1965 Het is het kabinet Cals gelukt knopen door te hakken. Als aanzet tot een nieuwe Omroepwet, is een Overgangsbestel van kracht. De overgangsregeling biedt nieuwe organisaties de mogelijkheid tot het omroepbestel toe te treden. De bestaande omroepverenigingen krijgen, afhankelijk van het aantal leden, het label A-, B- of C-omroep. Die status bepaalt de hoeveelheid zendtijd en geld die wordt toegekend voor het maken van programma's. Omdat reclame op radio en televisie nu is toegestaan, wordt de Stichting Ether Reclame (STER) opgericht.
april 1965 De ministers Vrolijk en Suurhoff presenteren een ontwerp-Omroepwet.
11-05-1965 De TROS krijgt een zendvergunning en wordt aspirant-omroep.
1966 De NTS-opleidingsschool genaamd Santbergen wordt in gebruik genomen.
02-10-1966 De eerste uitzending van de TROS op radio en televisie.
14-10-1966 In de fameuze Nacht van Schmelzer valt het kabinet Cals. Op dat moment is er nog steeds geen nieuwe Omroepwet. In het overgangskabinet Zijlstra heeft de eerste vrouwelijke minister van Nederland, Marga Klompé, een paar maanden de tijd om de klus te klaren.
02-01-1967 De eerste reclamespot op de televisie is een feit. Het is een commercial voor de gezamelijke dagbladen.
18-01-1967 De Tweede Kamer neemt de nieuwe Omroepwet aan, waarin de zendtijdverdeling in een 'open bestel' is geregeld. De wet treedt in 1969 in werking.
06-02-1967 De NTS neemt, in het oude Omroepkwartier, Studio 1 in gebruik.
21-09-1967 De uitzending over de opening van Firato is het eerste televisieprogramma in kleur. Vanaf 1976 worden alle programma's in kleur uitgezonden.
02-10-1967 In de tweede aflevering van VPRO's Hoepla leest het model Phil Bloom naakt een krant. Voor het eerst is er bloot op de Nederlandse televisie.
1968 Alle dominees zijn uit het bestuur van de VPRO verdwenen. Hiermee wordt het vrijzinnig protestantisme losgelaten en worden de puntjes tussen de letters verwijderd.
29-05-1969 De nieuwe Omroepwet is vanaf dan van kracht. De NTS en NRU fuseren tot de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Deze stichting zal vanaf dan de gemeenschappelijke belangen behartigen en zorgt daarnaast voor de facilitaire zaken omtrent televisie en radio. Alle omroepen zijn verplicht lid van de NOS. Het bestuur van de stichting bestaat voor de helft uit personen van de omroepen. Een kwart van de leden wordt door de overheid benoemt en het kwart dat over blijft zijn vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De omroepen zijn niet blij dat de NOS ook zelfstandig zendtijd mag gaan invullen.
21-07-1969 Naar aanleiding van zijn commentaar bij het rechtstreekse verslag van de eerste maanlanding krijgt Henk Terlingen de bijnaam 'Apollo Henkie'.

(Bron: RTV Dossier)