Hoe kan ik lange lijsten tonen en verbergen?

Uit B&G Wiki

Voor het verbergen van lange lijsten of veel informatie is de Toggle Display extensie geinstalleerd. Dit maakt het mogelijk om informatie door de gebruiker te tonen of te verbergen door het klikken op een link. Standaard wordt alles getoond (mocht een gebruiker geen Javascript hebben dan kan de informatie alsnog gelezen worden) en heeft de lezer de mogelijkheid een lijst in te klappen. Zie onderstaande voorbeeld:

<toggledisplay> Dit is een stukje tekst wat kan worden verborgen of worden getoond. </toggledisplay>

Boven en onder de tekst wat verborgen moet kunnen worden staan respectievelijk toggledisplay en /toggledisplay tussen < >.