Hoe maak ik een persoonspagina?

Uit B&G Wiki

De aanmaak van een persoonspagina begint door op een rode naam in de wiki te klikken. Hiermee wordt meteen het bewerkingsscherm voor die nieuwe pagina geopend en begint het vullen conform de beschrijvingsregels hieronder.
Het zoekveld in het menu is ook een startpunt om een nieuwe pagina aan te maken. We nemen Karin de Groot als voorbeeld. Vul exact de naam van de persoon in als zoekterm. Let hierbij op hoofdletters! Typ bijvoorbeeld Karin de Groot en niet Karin de groot. Klik vervolgens op zoeken (of gebruik de enter toets op het toetsenbord). Dit roept een resultatenpagina op. Als de pagina nog niet bestaat dan verschijnt bovenaan de resultatenlijst: De pagina "Karin de Groot" aanmaken op deze wiki. De naam van de persoon is een rode link die leidt naar het bewerkingsscherm van de nieuwe pagina en het invullen kan beginnen. Zie ook Wat te doen bij meerdere personen met dezelfde naam?.


De pagina vullen

Wikipagina's over personen bevatten biografische gegevens en een biografietekst.
De pagina is als volgt opgebouwd:
1. Infobox personen
2. Biografietekst
3. Categorie indeling personen (indexering)

De infobox bevat belangrijke gegevens over de persoon. De biografietekst geeft een schets van de professionele levensloop en de betekenis van de persoon voor film, televisie, radio of omroep.

Bewerking infobox personen

Onderstaand sjabloon kan in een nieuwe pagina geplakt worden. Achter het '=' teken kan de informatie worden ingevoerd.

{{
Infobox Persoon
| illustratie = 
| naam       = 
| geboorte_datum  = 
| geboorte_plaats = 
| overlijden_datum  =
| overlijden_plaats =
| functies =
| bekend_van   = 
| periode_actief  =
| werkt_samen_met =
| trivia = 
| gallery =
| onderschrift =
| externe_info =
| catalogus = NAAM in de media
| programmaoverzicht = Oeuvre van NAAM
}}

Het invullen gaat als volgt:

Illustratie
Plaats hier de wikilink naar een geupload plaatje: [[Afbeelding: naam van de afbeelding.extensie]] of [[Bestand: naam van het bestand.extensie]].
Plaatjes worden alleen geaccepteerd waarvan de gebruiker rechthebbende is of waarvoor toestemming voor plaatsing door de rechthebbende gegeven is.
Zie ook: Hoe voeg ik een bestand toe?
NB: Als er geen plaatje beschikbaar is, vul dan niets in bij illustratie!

Naam
Hier komt de volledige, echte naam van de persoon te staan.

Geboortedatum en plaats
Deze regel wordt alleen zichtbaar als beide gegevensregels zijn ingevuld.
De datum noteren we met de maand uitgeschreven, bijvoorbeeld: 21 januari 1971.

Eventueel sterfdatum en plaats
Deze regel wordt alleen zichtbaar als beide gegevensregels zijn ingevuld.
Dat datum noteren we met de maand uitgeschreven.

Functies
Hier worden de functies ingevuld die de persoon heeft vervuld in de mediawereld. Andere functies (bijv. voetballer, politicus, etc.) worden weggelaten of alleen als tekst ingevoerd (niet als wikilinks).
De mediafuncties worden door middel van wikilinks gemaakt. Deze wikilinks verwijzen naar een categorie binnen de wiki en nemen de volgende vorm aan: [[:category:functie|functie]].
Plaats een komma tussen twee functielinks, dus: ...]], [[...

De link bestaat uit drie onderdelen:

1. de dubbele punt: hierdoor begrijpt de wiki dat deze link binnen de infobox hoort. Als de dubbele punt wordt weggelaten zal de link automatisch onderaan de pagina verschijnen (zie de uitleg over indexering hieronder).
2. de daadwerkelijke linkinformatie: "category:functie". Dit stukje legt de link naar de categoriepagina van de betreffende functie.
3. herhaling van de functie na een staande streep. Dit is de zichtbare tekst op de pagina. Deze voorkomt teksten als "category:acteur" in de infobox.

Bekend van
Hier worden enkele titels genoemd van producties waar de persoon het meest mee wordt geassocieerd. Het is niet de bedoeling hier alle titels uit iemands oeuvre weer te geven. Daarvoor is de oeuvrelijst bedoeld (zie hieronder).
De titels worden ingevoerd als wikilinks (tussen vierkante haken) en cursief.

Periode actief
Het eerste jaar tot en met het laatste jaar waarin de persoon in de media actief is (geweest), bijv. 1960-2007 of 1989-heden.

Werkt samen met
Personen die in de carrière een belangrijke rol gespeeld hebben of die met de persoon in kwestie in verband worden gebracht vanwege samenwerking.

Trivia
Noemenswaardigheden op mediagebied. Bij meerdere, lange triviapunten wordt een nieuwe triviapagina aangemaakt waarnaar gelinkt wordt vanaf deze plek: [[Trivia: Voornaam Achternaam|Trivia]].
De toevoeging "|Trivia" zorgt ervoor dat de link in de infobox zichtbaar is als het woordje "Trivia".

Gallery
Hier komt de link naar een eventuele gallerypagina met foto's van de betreffende persoon: [[Gallery: Voornaam Achternaam|Gallery]].
De toevoeging "|Gallery" zorgt ervoor dat de link in de infobox zichtbaar is als het woordje "Gallery".
Deze link wordt pas geplaatst als de betreffende gallerypagina bestaat.

Onderschrift
De naam van de persoon invullen. Deze komt dan onder de afbeelding te staan.

Externe info
Officiële of erkende websites indien relevant.
Noteer: openen met enkel haakje '['. Vervolgens de volledige URL 'http://URL'. Vervolgens een spatie. Type de naam van de site (bijvoorbeeld 'Beeld en Geluid' en sluit af met een enkel haakje ']'
Bijvoorbeeld: [http://www.beeldengeluid.nl Website Beeld en Geluid] komt op het scherm als link: Website Beeld en Geluid.

Oeuvrelijst (Oeuvre van ...)
Een overzicht van producties waaraan een persoon heeft gewerkt. De oeuvrelijst wordt door de redactie gemaakt in excel en verwerkt tot wikitabel door een macro. Gebruikers kunnen een oeuvrelijst aanmaken door de opmaaktekst (via bewerken) van een reeds bestaande oeuvrelijst te kopiëren en vervolgens de gegevens aan te passen.
De link ziet er zo uit: [[Oeuvre van Voornaam Achternaam]]

In de media-lijst (... in de media)
Een overzicht van producties waarin een persoon te gast is geweest, onderwerp van gesprek is geweest, et cetera. Deze in de media lijst wordt gemaakt door de redactie gemaakt op basis van informatie uit de catalogus van Beeld en Geluid. Het wordt gemaakt in excel en verwerkt tot wikitabel door een macro.
De link ziet er zo uit: [[Voornaam Achternaam in de media]]


NB: Indien een fout gemaakt wordt bij het invullen zal de infobox als platte tekst worden getoond en niet in het kader zoals bedoeld is. Niet verwerkte links zijn rood, bestaande links zijn blauw. Indien een link fout is geschreven, zal deze uiteraard ook rood zijn.

De biografietekst

De biografietekst is een platte tekst. In het bewerkingsscherm komt de biografietekst onder de infobox te staan. De tekst is een schets van de mediacarrière van de persoon. Het geeft een typering van de persoon: zijn of haar werkwijze, wat de persoon kenmerkend maakt in de producties of organisaties waarvoor gewerkt is. Personen in de tekst worden eenmaal aangemaakt als wikilink. Producties in de tekst worden cursief gemeld en ook eenmaal als wikilink.

Sluit de biografietekst af met een doorgetrokken streep. Deze wordt gemaakt door vier verbindingstekens achter elkaar te plaatsen:
----

Categorie indeling personen (indexering)

Onderaan de pagina komen een aantal links te staan waarmee de pagina automatisch aan categorieën gelinkt wordt.

De persoon moet opgenomen worden in de categorie "Personen" om in de alfabetische personenlijst zichtbaar te zijn. De link ziet er in bewerking zo uit: [[Category:Personen|Achternaam, Voornaam]].
De naamsnotering achter de staande streep is essentieel voor de juiste plaatsing in de alfabetische lijst. Deze is namelijk gerangschikt op achternaam.

Verder moet de persoon terug te vinden zijn in alle alfabetische functielijsten. Per functie wordt een link gemaakt, bijvoorbeeld: [[Category:Acteur|Achternaam, Voornaam]].
Meerdere functielinks kunnen hier gescheiden worden door een spatie tussen de links. Alle functielinks worden automatisch opgenomen in een kader onderaan de pagina, maar de komma's worden gezien als onderdelen van de tekst en zullen los boven het kader komen te staan.


Wat te doen bij meerdere personen met dezelfde naam?

Wanneer er twee (of meer) makers zijn met dezelfde naam wordt er in de wiki een doorverwijzing gemaakt en wordt per persoon een aparte pagina aangemaakt met als titel "Voornaam Achternaam (hoofdfunctie)". Om terug te komen op ons voorbeeld van Karin de Groot: er is een presentator met die naam en een producent. De pagina Karin de Groot moet dan worden aangemaakt met de volgende inhoud:

''Karin de Groot'' kan verwijzen naar:

* [[Karin de Groot (presentator)]]
* [[Karin de Groot (producent)]]

Vervolgens kunnen de twee afzonderlijke pagina's worden aangemaakt. Deze werkwijze voorkomt dat iedere wikigebruiker van alle makersnamen hoeft te weten of deze op meerdere personen kan slaan.
Mocht er al een pagina zijn aangemaakt voor iemand met dezelfde naam (en dus zonder functie aanduiding in de titel!), dan wordt de bestaande pagina gebruikt voor de doorverwijzing. Plaats de formulering (zoals hierboven) bovenaan de reeds bestande pagina en knip vervolgens de rest van de pagina leeg. Sla de pagina op en klik meteen daarna op de link naar de pagina waarop de geknipte tekst thuishoort. Plak de tekst in het bewerkingsscherm en sla de pagina op.

Terug naar hulp