Hoogspanningtransport

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Wanneer elektriciteit moet worden getransporteerd naar verafgelegen plaatsen, vaak over honderden kilometers, wordt de spanning met een transformator tot vele duizenden volts opgevoerd. Dit gebeurt om verlies door warmte te verminderen. Doordat de kabels een bepaalde weerstand hebben geeft dit bij een lage spanning aanzienlijk meer verlies dan bij hoogspanning. Hoe hoger de spanning in Volt, hoe minder de weerstand de stroom beperkt en is er dus ook minder energieverlies door warmteontwikkeling. Te berekenen met de volgende formule: I maal V = W, stroomsterkte(I (ampères)) maal spanning(V (volt)) is vermogen(W (Watt)) 6 ampère x 200 volt=1200 Watt. Verhogen wij de spanning tien keer dan wordt bij gelijk vermogen de stroomsterkte tien keer kleiner: 0,6 ampère keer 2000 volt is ook 1200 Watt. Omdat de warmteontwikkeling afhangt van de combinatie stroomsterkte en weerstand is het dus voordeliger het voltage te verhogen en zo de stroomsterkte te verminderen om hetzelfde vermogen te transporteren. De weerstand van de kabel is hetzelfde gebleven. De kabels worden aangebracht aan hoge stalen masten en hangen aan forse isolatoren. Ook zijn er hoogspanningskabels die onder de grond of op de zeebodem liggen. Aan het eindpunt wordt de hoogspanning door een transformator verlaagd tot de waarde die nodig is voor het dagelijks leven.

In dit kader valt ook de storing die in een oude radio of televisie kan voorkomen, namelijk slechte verbindingen. In de radio of televisie worden de verbindingen gemaakt door verschillende punten aan elkaar te solderen. Wanneer de verbinding door veroudering en/of sterke temperatuurveranderingen degenereert, neemt de weerstand toe. Uit het bovenstaande blijkt dat een zo laag mogelijke weerstand van groot belang is. Daarom begint de reparateur vaak met het opnieuw solderen van storinggevoelige verbindingen. Vaak blijkt deze remedie voldoende om het apparaat weer goed te laten functioneren.