IKON in jaartallen

Uit B&G Wiki
Datum Event
01-01-1976 Het Convent van Kerken en de IKOR gaan samen de Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) vormen.

(Bron: RTV Dossier)

Terug naar de IKON