In beeld blijven

Uit B&G Wiki

In beeld blijven - Audiovisuele erfgoedinstellingen in de media

Auteur: Wouter Daemen

Opleiding: Universiteit Utrecht, Masteropleiding Cultureel Erfgoed

Jaartal: 2009

Onderwerp: Beeldvorming van erfgoedinstellingen in de audiovisuele media

Volledige tekst in PDF

Samenvatting: Centraal in dit onderzoek staat het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, dat zorg draagt voor het gros van het audiovisuele patrimonium van Nederland, maar daarnaast zelf ook dienstdoet als archief, bezoekerscentrum, hoeder van het nationale erfgoed en tentoonstellingsruimte van het bewegend en sprekend verleden van ons land. Het is een instituut met een uitvoerig geformuleerde visie, gefundeerd in een gedegen theoretische onderbouwing aan de hand van een weldoordacht beleid over hoe audiovisueel erfgoed te beheren, conserveren en te presenteren. Maar hoe vindt deze taakopvatting zijn neerslag in de publieke opinie, in concreto in de audiovisuele media, waarvan het zelf de nalatenschap beheert? Waardoor wordt de beeldvorming van een instelling die pretendeert het nationaal audiovisueel erfgoed te bewaren en presenteren bepaald?