Joost Tholens in de media

Uit B&G Wiki

Terug naar de biografie

Taak ID Titel Beschrijving jaartal uitzenddatum medium
312499 Riskante kerk pastoraal concilie 1969 met korte filmfragmenten uit "Pastorale" van Joost Tholens 1969 10-1-1970 televisie
276043 De filmers portret van Joost Tholens 1979 20-4-1979 televisie
1149353 Theater van het sentiment interview met Joost Tholens die terugblikt op 1966 en de beurs die hij kreeg om in vijf landen televisie te bestuderen 2008 24-3-2008 radio
1320016 Theater van het sentiment interview met Joost Tholens over zijn documentaire Ik woon in de DDR (1983) 2008 28-10-2008 radio

Terug naar de biografie