Kilohertz

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hertz is de naam van de Duitse natuurkundige waarmee de frequentie van elektromagnetische golven wordt aangeduid. Frequentie is het aantal keren per seconde dat iets plaatsvindt. Wanneer bijvoorbeeld een lamp honderd keer per seconde aan en uit gaat, dan zeggen we dat hij een knipperfrquentie heeft van 100 Hertz (Hz).

experimenten

In 1857 wordt Heinrich Hertz geboren in Hamburg. Hij heeft gevoel voor exacte wetenschappen. Op een gegeven ogenblik bouwt hij een hoepelvormige constructie (oscillator) waarmee vonken worden opgewekt. Wanneer hij een soortgelijk hoepelvolmig voorwerp op enige afstand van de vonk plaatst ziet hij dat er daar ook vonkvorming plaat vind. Hij meent, en terecht, dat het elektromagnetische golven moeten zijn die de energieoverdracht veroorzaken. Het ene object fungeert als zender, het andere is de ontvangantenne die het signaal opvangt. Door de positie van de twee objecten te veranderen ontdekt Hertz dat deze straling bij een bepaalde afstand ook een bepaalde golflengte moet hebben. In eerste instantie vindt hij zijn bevindingen volstrekt onbelangrijk maar wanneer de Italiaan Marconi de vonkzender bouwt blijkt de ontdekking van Hertz van grote betekenis.

toepassing

Het is daarom dat de naam van deze Duitse onderzoeker gebruikt wordt om de frequentie aan te geven. Zo gebruiken wij deze in combinatie met verschillende voorvoegsels: kilohertz (KHz), megahertz (MHz), gigahertz (GHz). In de jaren 1885 tot 1889 doet Heinz zijn onderzoekingen op het Technische Instituut van Karlsruhe. Heinrich Hertz overlijdt in 1894. Zijn werk wordt zo belangrijk geacht dat in Hamburg de Radiotoren zijn naam draagt. In Karlsruhe staat bij het Technische Instituut een borstbeeld van hem.