Kort geding

Uit B&G Wiki
Periode1969-1972
Beschikbaar in archiefBeeld en Geluid
Genrepraatprogramma
Decennia1960-1969, 1970-1979,
1980-1989
Lengte10'00
Mediumtelevisie


Beschrijving

In Kort geding wordt een actuele stelling onderworpen aan het oordeel van een onpartijdige jury; verdedigers pro en contra ondersteunen de stelling of vallen deze aan, mede op grond van verhoor van door hen aangedragen getuigen. Stellingen die in het programma passeren zijn onder meer: Een zelfstandige Republiek de Zuid-Molukken is een onhaalbare zaak; De kerken kunnen hun opdracht alleen vervullen door partij te kiezen voor de armen en verdrukten in hun revolutionaire strijd.
Het programma is onderdeel van een aantal nieuwe series die de missie van de nieuwe NOS in 1969 moeten uitdragen: "NOS-programmás zullen ontmoetingspunten zijn voor de geestelijke en maatschappelijke stromingen in ons land, ook van die, welke niet door een gerechtigde tot het gebruik van zendtijd zijn vertegenwoordigd."

Makers

NTS NOS