Korte golf

Uit B&G Wiki

De korte golf valt in het frequentiegebied tussen 2 mHz tot 30 mHz. Dat zijn golflengtes van 150 meter tot 10 meter. De korte golf is een frequentiegebied dat verdeeld is in diverse stukken, banden genaamd.

Veel landen hebben deze banden in gebruik of in gebruik gehad om landgenoten in den vreemde van nieuws en commentaar in hun eigen taal te voorzien. Bijvoorbeeld Radio Nederland Wereldomroep. Afhankelijk van de plaats en de tijd moet afgestemd worden op verschillende frequenties om de programma's te kunnen horen. Veel stations zijn inmiddels vervangen door internetradio, wat een enorme kostenbesparing oplevert.

bereik

Korte golven kunnen grote afstanden overbruggen. Het zendstation stuurt het radiosignaal onder een bepaalde hoek de lucht in. Op een zekere hoogte buiten de atmosfeer bevindt zich een speciale laag, de Heaviside laag, die onder invloed van zonnestraling wordt gevormd. Deze laag heeft de eigenschap kortegolf signalen terug te kaatsen naar de aarde.

Door herhaaldelijk heen en weer te kaatsen tussen de aarde en de zogenaamde F-laag (zie propagatie), bereiken zenders delen van de wereld die voor stations in lange- en middengolf onbereikbaar zijn. Kortegolf signalen kunnen vaak op duizenden kilometers afstand worden beluisterd. Radiozendamateurs mogen ook op diverse plaatsen in de korte golfband werken en zij maken met andere zendamateurs over de hele wereld verbindingen. Luisteramateurs maken hier gebruik van door een kortegolf luisterrapport naar een verafgelegen station te sturen. Zij hopen dan een zogenaamde QSL kaart te ontvangen die ontvangst van hun luisterrapport bevestigt.

De zon heeft een grote invloed op de kwaliteit van de ontvangst. Want als de zon erg actief is, met vele zonnestormen, wordt de ionosfeer sterker opgebouwd dan in jaren dat de zon minder actief is. En als de ionosfeer sterk is opgebouwd moeten hogere kortegolf frequenties worden gebruikt dan wanneer de ionosfeer zwak is.