Lage waterstand der rivieren belemmert de scheepsvaart

Uit B&G Wiki
Periode1953
Beschikbaar in archiefBeeld en Geluid
Genrebioscoopjournaal
Decennia1950-1959
Lengte1'41"
Mediumbioscoop


Beschrijving

Door de lange droogteperiode in vele delen van Europa en ook in Nederland is het peil van de rivieren en het grondwater flink gezakt. Vooral in het oosten van het land zijn door het lage waterpeil sommige waterputten droog komen te staan en zijn enkele gemeenten gedwongen om water van buiten te laten aanvoeren. Het lage waterpeil heeft vooral ernstige gevolgen voor de scheepvaart. Veel binnenschepen kunnen door het lage peil maximaal de helft van hun normale capaciteit beladen worden.

Makers

Polygoon Hollands Nieuws.