Lichtschrijver

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In het begin van de twintigste eeuw wordt veel gecommuniceerd met gebruikmaking van morsesignalen. Er worden diverse apparaten ontwikkeld om deze via de radio verzonden berichten vast te leggen. Een van de apparaten is de elders beschreven morseschrijver. Een ander apparaat werkt met licht als hulpmiddel. Dit is de lichtschrijver.

Hoe het werkt. Een radio-ontvanger ontvangt morsesignalen. Door de detector worden de energiepulsen gelijkgericht en door een zeer dunne gouddraad geleid. Deze gouddraad is gespannen tussen de twee polen van een magneet. Omdat een stroom die door een draad loopt een eigen magneetveld om de draad heen creëert zal de draad onder invloed van het al bestaande magneetveld gaan bewegen. Gelijke polen stoten elkaar af, ongelijke polen trekken elkaar aan. De bewegingen van de gouddraad worden dus veroorzaakt door de invloed van de morsesignalen die ontvangen worden. Aan een zijde van de draad bevindt zich een lamp. Aan de andere zijde van de draad valt de schaduw van de draad via een lens en een smalle spleet op een band van lichtgevoelig papier die langzaam voortbeweegt. De ruimte waarin de band zit is volledig donker, een donkere kamer dus. De belichte strook wordt vervolgens door een bad met ontwikkelaar geleid, gevolgd door een fixeerbad en wordt daarna gedroogd en op een rol gewikkeld. Dit gaat allemaal geheel mechanisch. Een ingebouwde elektromotor zorgt voor de aandrijving. Op de ontwikkelde strook is nu een spoor te zien dat gelijk is aan de bewegingen van de gouddraad. Een geoefend oog kan nu het ontvangen morsesignaal interpreteren. Enkele voordelen van deze techniek die in 1921 zijn opgetekend: 1 De zeer hoge gevoeligheid welke hem in staat stelt zonder hulpinstrumenten als bijvoorbeeld relais te werken. 2 Een bepaalde ontvangenergie komt met een bepaalde uitslag overeen. 3 Atmosferische storingen veroorzaken hoogstens gebogen lijnen en nooit, zoals bij een morseschrijver wel kan voorkomen, een verminking van het signaal waarbij een punt als streep wordt weergegeven. 4 De lichtschrijver is eenvoudiger te bedienen dan een morseschrijver. 5 De opneemsnelheid is hoog. Honderd woorden per minuut, ofwel 500 tot 600 tekens per minuut is goed mogelijk.