Magnafoon

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In de begintijd van de radio is de uitvoering van de luidsprekers sterk gebonden aan de technische voorwaarden. Het zijn vaak grote, en niet altijd mooie vormen die behoorlijk opvallen in het toenmalige interieur van de meeste huizen. Het duurt dan ook niet lang voor men op zoek gaat naar een esthetisch mooier ontwerp, zonder de functionaliteit geweld aan te doen. In 1928 publiceert het blad Radio Wereld een advertentie van het bedrijf Sarcos voor een bijzonder type luidspreker. Het betreft een luidspreker die is uitgevoerd als een schilderij dat men aan de muur kan hangen. In grote bewoordingen prijst men het ontwerp aan als een soort revolutionair ontwerp, wat het in die dagen wellicht ook is.:

“In alle landen speurt men een pogen den spreker los te maken van de onwezenlijke, starre vormen hem door de techniek opgedrongen. Na ongeloofelijke moeilijkheden te hebben overwonnen presenteert Sarcos zijn meesterstuk. De Magnafoon is een schilderstuk: het op zichzelf staand product van een scheppend kunstenaar”.

De advertentie besluit met: “Zowel in aesthetisch als acoustisch opzicht overvleugelt de MAGNAFOON al ’t bestaande; zijn prijs bedraagt f 96,-“.