Medelanders Nederlanders (tv)

Uit B&G Wiki
Periode1981-1990
Beschikbaar in archiefBeeld en Geluid
Genreactualiteiten
Decennia1980-1989, 1990-1999
Lengte30'00
Mediumtelevisie
GalleryGallery

Medelanders nederlanders titel.jpg Medelanders nederlanders.jpg

Beschrijving

Onder deze overkoepelende naam zijn educatieve minderhedenprogramma's uitgezonden. Een groot aantal etnische groepen zijn in deze programma's bediend, niet alleen immigranten maar ook mensen uit voormalige koloniën. Het is een serieus actualiteitenprogramma, dat zich onderscheidt door de keuze van de onderwerpen. Politiek, economie en gebeurtenissen in binnen- en buitenland komen aan de orde mits zij van belang zijn voor of te maken hebben met culturele minderheden. De invalshoek is telkens: wat zijn de gevolgen voor minderheden in Nederland. Onder deze rubriek is ook het jongerenprogramma Hollandse nieuwe uitgezonden.

De doelgroepen waar het project Medelanders Nederlanders zich in het seizoen ’87-’88 op richt zijn respectievelijk de in Nederland verblijvende:


Daarnaast jongeren (tussen de 15 en 25) uit alle etnische minderheidsgroeperingen en ook vrouwen (van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Chinese en Molukse afkomst). Verder wordt jaarlijks aandacht besteed aan een tweetal relatief kleine (d.w.z. gering in omvang) groepen etnische minderheden.


Achtergrondinformatie

Medelanders Nederlanders is de titel van een radio- en een televisieprogramma, maar de opzet en inhoud van beide programma's verschilt. Het televisieprogramma wordt uitgezonden in de jaren tachtig en is een typisch doelgroepenprogramma. De ene uitzending is bedoeld voor Surinamers, de volgende voor Molukkers, enzovoort. Op televisie vooral voorlichtings- en themaprogramma's, op radio juist actualiteit.

Doelstelling

Centraal uitgangspunt van Medelanders Nederlanders is dat de programma’s zich in eerste instantie richten op de betreffende etnische minderheidsgroep zelf. In tweede instantie richten de programma’s zich op de totale Nederlandse samenleving. De doelstelling van de rubriek Medelanders/Nederlanders zijn:

  • Het versterken van de individuele sociale en culturele identiteit van leden van etnische minderheidsgroepen in de Nederlandse samenleving.
  • Het bijdragen aan de emancipatie van etnische minderheden
  • Het bieden van oriëntatie op de Nederlandse samenleving
  • Het bijdragen aan de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden op één of meer menselijke functioneringsgesprekken
  • Het bijdragen aan de vergroting van kennis en inzichten in de Nederlandse samenleving omtrent inzichten, normen en waarden, religie e.d. van etnische minderheden.


Makers

Regie Loek Dirkse (1983), Astrid Serkei (1989), Chandra Orie (1989)

Redactie Muara Leanusa (1984), Dita Vermeulen (1984), Leon Weber (1984), Astrid Serkei (1985), Chandra Orie (1985)

Coördinator Henk Baard

Samenstelling Bob de Ronde (1984)

KRO

NOS

Feduco

RVU