Media en Democratie : de rol van het participatie democratie ideaal

Uit B&G Wiki

Media en Democratie : de rol van het participatie democratie ideaal, het representatie democratie ideaal en globalisering op de conceptualisering van de Nederlandse publieke televisieomroep vanaf 1994

Auteur: Nasim Miradi

Onderwerp: de rol van de publieke omroep in de Nederlandse democratie vanaf 1994

Opleiding: Universiteit Utrecht, Theater-, film- en televisiewetenschap, doctoraal

Jaartal: 2007

Volledige tekst

Samenvatting:

In 1975 kwam minister Van Doorn, van het kabinet Den Uyl, met de Nota over het massamediabeleid, waarin hij stelde: ‘De massamedia vormen (…) een construerend deel van de democratie, zij zijn het hart van de openbaarheid zonder welke onze maatschappij niet volgens de geldende regels en doelstellingen kan functioneren. Daarom dient aan het functioneren van de media de eis te worden gesteld dat zij de maatschappelijke pluriformiteit weerspiegelen.’. In 2005 werd er door het tweede kabinet Balkenende, in de nota Met het oog op morgen, gesteld: ‘Media hebben cruciale functies in de democratie (…) De moderne democratie kan niet functioneren zonder tussenkomst van de media, waarin uiteenlopende standpunten en stromingen een stem krijgen.’. Er zit dertig jaar aan beleidsvoering en vormgeving van de publieke televisieomroep tussen, maar in de formulering van de functie van de publieke televisieomroep lijkt er weinig veranderd te zijn. In dit verband is het zinnig de politieke gedachten- en beleidsvorming met betrekking tot de publieke televisieomroep eens te onderzoeken vanuit de vraag welke visies op democratie daarbij een rol spelen. Daarbij gaat het in het bijzonder om twee visies op democratie, zoals die de afgelopen decennia door sociologen en mediawetenschappers zijn geformuleerd, namelijk participatie en representatie democratie, en de invloeden van globalisering op het concept democratie.