Minderhedenbeleid tussen Zorg en Hoop

Uit B&G Wiki

Minderhedenbeleid tussen Zorg en Hoop. Integratie met behoud van eigen cultuur in een radioprogramma voor Surinamers

Auteur: Anika Landmeter

Onderwerp: Het Nederlandse minderhedenbeleid en de programma's op radio en televisie onderzocht aan de hand van het radioprogramma Zorg en hoop

Opleiding: Universiteit Utrecht, Taal en Cultuurstudies, doctoraal

Jaartal: 2005

Volledige tekst

Samenvatting: In het Nederlands minderhedenbeleid hebben media vaak een belangrijke rol. Dit minderhedenbeleid werd vooral in de jaren tachtig en negentig gekenmerkt door ‘integratie met behoud van eigen cultuur’. Zo had de NOS en later de NPS de taak om programma’s te maken die gericht waren op specifieke minderhedengroepen in Nederland met als doel het bevorderen van de integratie van deze groepen door hen informatie over de Nederlandse samenleving te verschaffen. Maar ook om de eigen cultuurbeleving te stimuleren door informatie uit het land van herkomst en de eigen gemeenschap in Nederland te geven. In deze scriptie wordt geanalyseerd in hoeverre het minderhedenbeleid van ‘integratie met behoud van eigen cultuur’ wordt weerspiegelt in het radioprogramma ‘Zorg en Hoop’, een radioprogramma voor Surinamers in Nederland. Dit radioprogramma bestaat al sinds eind jaren zeventig en speelt vandaag de dag nog steeds een belangrijke rol in de informatievoorziening van Surinamers in Nederland.