Modulatie

Uit B&G Wiki

Modulatie is het proces waar een zender het laagfrequent signaal, geluiden die wij horen kunnen, ent op een hoogfrequent signaal van 100 kilohertz of hoger. Dit hoogfrequente signaal is de draaggolf die door de ontvanger wordt opgevangen. In de zender wordt de draaggolfsterkte beïnvloed door het toegevoerde laagfrequent. De amplitude is gewijzigd. Dit is Amplitude Modulatie, AM. Een andere wijze van modulatie is wanneer de frequentie van de draaggolf wordt gewijzigd door het laagfrequente signaal. Dan spreken wij van Frequentie Modulatie, FM.

AM is gevoelig voor storing die kan worden veroorzaakt door bliksemontladingen ver weg of storing door niet afgeschermde bougies in auto’s of brommers. Die signalen beïnvloeden de amplitude van de draaggolven. Daarom is FM niet gevoelig daarvoor omdat niet de amplitude wordt gebruikt maar de frequentieveranderingen. Bij de demodulatie, ook wel detectie genoemd, wordt dit duidelijk.

Amfm klein.gif