Mondiale Formats, Nationale Culturen

Uit B&G Wiki

Mondiale Formats, Nationale Culturen: een vergelijkende analyse van de Nederlandse en de Britse versie van Idols

Auteur: Sander Elze

Opleiding: Doctoraal Taal- en Cultuurstudies

Jaar: 2004

Onderwerp: formats, Nationaliteit, Idols

Volledige tekst

Samenvatting

Hoe kan een format dat in een bepaald land ontwikkeld is in andere landen ook een succes kan worden, ondanks de verschillende culturen van die landen. Met andere woorden, iIn hoeverre worden globale televisieformats aangepast aan de nationale televisiecultuur? Het vertrekpunt van dit onderzoek wordt gevormd door het debat over ‘globaliseringsprocessen’. De twee processen uit het ‘globaliseringsdebat’ die van belang zijn voor dit onderzoek: het ‘cultureel imperialisme’ en ‘hybridisering’ zullen allereerst worden geschetst. Door gebruik van deze discussie en haar uitgangspunten wordt een frame gecreëerd waarbinnen de verschillen van de twee vergeleken versies van Idols kunnen worden geplaatst en beoordeeld om conclusies te trekken over de culturele gevolgen van de globale handel met televisieformats.