NPS in jaartallen

Uit B&G Wiki
Datum Event
28-04-1994 De Mediawet, die door minister d'Ancona gewijzigd is, wordt van kracht. De publieke omroepen wordt beloofd dat ze tien jaar lang, ongeacht kijkcijfers en ledenaantallen, mogen blijven uitzenden. Ze moeten meer gaan samenwerking en de identiteit van de zender komt boven die van de verschillende omroepen te staan. Er worden netbesturen en netmanagers aangesteld. Het programmavoorschrift wordt minimaal 20% cultuur (waarvan de helft kunst) en 30% educatie en informatie. De NOS blijft programma's met een algemeen belang maken. De 'gewone' programma's van de NOS worden ondergebracht bij de nieuw opgerichte Nederlandse Programma Stichting (NPS). De NPS krijgt een eigen bestuur.
01-01-1995 In de praktijk is de splitsing van de NOS, in de NOS en NPS, vanaf dan een feit.
februari 1998 Onder staatssecretaris Nuis van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) wordt de centralisatie van de publieke omroepen doorgevoerd. De netprofilering die eerder is gekozen wordt vastgesteld. Op Nederland 2 komen BNN en de NOS erbij, de laatste wordt bij Nederland 3 vervangen door de NPS.

(Bron: RTV Dossier)

Terug naar de NPS