Oscilloscoop

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

de scoop

De oscilloscoop is een soort voltmeter die een dynamisch en grafisch beeld geeft van spanningen en spanningsvariaties. Het woord oscilloscoop is gevormd uit de woorden oscilleren = trillen, en scoop = in beeld tonen. Denk aan bio-scoop = bewegende beelden tonen. De weergave gebeurt op een scherm. Voor de weergaven moeten enkele gegevens worden ingesteld zoals de tijd waarin de spanning gemeten wordt. Na het instellen van de meetgebieden worden twee draden aan het te meten object aangesloten. Zo kan men meten hoeveel trillingen per seconde, de frequentie, worden gemeten en ook welke vorm de spanning heeft. Die kan bijvoorbeeld een mooie sinusvorm hebben of de puntige vorm van een zaagtand. Ook de hoogte van de spanning kan worden gemeten. De oscilloscoop wordt op veel terreinen waar elektronische systemen werken gebruikt om alles de juiste instelling te geven. Behalve in radio- en televisietechniek is ook in de auto van tegenwoordig de scoop een onmisbaar middel om te controleren hoe de systemen er aan toe zijn om zo eventuele storingen op te sporen.