Overleg:Adriaan van Dis

Uit B&G Wiki

Bovennatuurlijke krachten

Er stond in het artikel: Verder beschikt hij over bovennatuurlijke krachten, die hij slechts spaarzaam gebruikt. Ik vind dit raar. wat word hiermee bedoelt? dat Van Dis beweert dat hij bovennatuurlijke krachten bezit? of, Van Dis heeft gebeurtenissen beschreven, meegemaakt of gezien die bovennatuurlijk zijn? of, Hem word bovennatuurlijke krachten toegeschreven? Kunnen deze bovenatuurlijke krachten concreter worden beschreven?

-- Micha van den Berg 24 feb 2009 15:34 (CET) --

reaktie/1/

Je hebt een punt de zin is iets anders geformuleerd. Het is ook raar, maar alles met betrekking tot bovennatuurlijke krachten is een beetje eigenaardig of raar.

Bvspall 24 feb 2009 16:25 (CET)

reaktie/2/

Het blijft een vaagmakende zin. Het zou een goed idee zijn om er bij te vermelden welke bovennatuurlijke begaafdheid Van Dis denkt te bezitten en hoe dit bekend is geworden bij de buitenwereld . Kan hij gedachten lezen, kabouters zien, of met de duivel praten?


-- Micha van den Berg 25 feb 2009 07:29 (CET) --

reaktie/3/

Ik ben op jouw verzoek/suggestie de bronnen gaan zoeken. Adriaan spreekt o.a. in De Tijd van 13 juni 1986 en in Haagse Post van 14 mei 1983 over zijn gave. D.m.v. handoplegging zou hij in staat zijn bepaalde gevallen te genezen. Naar eigen zeggen zijn zijn specialiteiten hoofdpijnen en open benen. Ik zal dit wat duidelijker vermelden in de tekst.

Bvspall 2 mrt 2009 13:39 (CET)

reaktie/4/

Laten wij er verder vanuit gaan dat hij beweert een bovenatuurlijke gave te bezitten? Tenzij hij getest is door een paranormaal onderzoeksbureau of -instituut vind ik zijn bewering van paranormale gaven dubieus.

Micha van den Berg 4 mrt 2009 06:53 (UTC)