PAL-SECAM-NTSC

Uit B&G Wiki

De termen PAL, SECAM en NTSC zijn afkortingen van drie verschillende televisiesystemen.

PAL (Phase Alternating Line) is de Duitse standaard voor televisietechniek, SECAM, (Séquentiel Couleur à Mémoire) is de Franse techniek en NTSC (National Television Standards Committee) is een Amerikaans systeem. Het betreft hier de wijze waarop de informatie van de kleuropbouw wordt doorgegeven van de zender naar de ontvanger.

Het Franse SECAM is veel gebruikt in Frankrijk, de Soviet Unie en Oost Europese landen. NTSC is voor de Verenigde Staten en Japan, PAL wordt over de gehele wereld verspreid gebruikt, ook in Nederland. Opgenomen materiaal kan niet zo maar worden afgespeeld op televisies met een ander systeem dan waarmee het is opgenomen.

Bij NTSC is het soms nodig de kleurinstelling van de televisie aan te passen omdat die gevoelig is voor veranderingen. Grappenmakers hebben de letters NTSC gepersifleerd als Never The Same Colour. PAL is daar niet mee belast maar heeft wel de bijnaam gekregen: Pay for Additional Luxury.

Bij televisieontvangers van het systeem PAL is de lijnfrequentie, de frequentie waarmee de beeldlijnen worden gemaakt 15625 Hz. De transformator die hierbij gebruikt wordt produceert een pieptoon met die frequentie. Voor ouderen ligt die boven de gehoorgrens, jongeren horen die pieptoon nog.