Paul de Waart

Uit B&G Wiki
PersoonPlaceholder.png

NaamCornelis Karel Paul de Waart
GeborenAmsterdam, 2 maart 1898
GestorvenAmsterdam, 10 september 1970
Functies redacteur, verslaggever, journalist
Bekend vanKRO
Periode actief1929-1970
Werkt samen metL. Perquin
TriviaTrivia

Paul de Waart in de media
Oeuvre Paul de Waart

Paul de Waart is geboren en getogen in Amsterdam. Hij studeert aan de HBS. In deze tijd worden de journalistieke aspiraties van Paul al duidelijk; hij redigeert het schoolblad De Harpoen van het Sint Ignatius College. Na het vervullen van zijn dienstplicht komt Paul in het bankwezen terecht. Hij klimt op tot procuratiehouder en schrijft artikelen in financiële tijdschriften.

In 1925 wordt hij redacteur buitenland van De Tijd. Als toegewijd katholiek verricht hij daarnaast getuigeniswerk op pleinen en in parken. Zo hij komt in aanraking met pater L. Perquin, oprichter van de KRO. Deze verzoekt hem, op gezette tijden voor de radio morgenwijdingen te houden. Ook begint Paul als politiek commentator te werken voor KRO radio. Van 1929 tot 1960 geeft hij, met onderbreking in de oorlogsjaren, elke week commentaar op de Nederlandse politiek.

In 1931 treedt hij in vaste dienst van de KRO. Aanvankelijk wordt hij belast met de propaganda, maar vanaf 1932 redigeert hij de Katholieke Radiogids. Bovendien ontwikkelt hij zich tot een belangrijke radioverslaggever. Hij is de eerste radioverslaggever ter wereld, die in de Sint Pieter te Rome wordt toegelaten. Intussen is Paul ook politiek actief. Hij zet zich in voor de RK Staatspartij als spreker en publicist.

Tijdens de Duitse bezetting neemt hij in 1943 ontslag van de radio. Na de oorlog keert hij echter terug bij de KRO als chef-reporter. Tien jaar later wordt hij hoofdredacteur van het Utrechts Katholiek Dagblad, het latere Het Centrum. In 1958 wordt hij hoofd van het Historisch Archief van de Nederlandse Radio-Unie. Dit werk doet hij tot aan zijn ziekte in 1970.