Picofarad

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De naam Farad is afgeleid van de Engelse natuurkundige Michael Faraday (1791-1867). Hij was een uitmuntend wetenschapper die zich bezig hield met onderzoek naar allerlei verschijnselen die verband houden met elektriciteit.

De Farad is een maat die aangeeft welke capaciteit een condensator heeft om elektrische lading op te slaan. De lading wordt gemeten in Coulombs. In schema's wordt een condensator aangegeven met de letter "C". de Engels naam is "capacitor".

Eén Coulomb staat voor 1 ampère per seconde. Een rekenvoorbeeld: een condensator met een capaciteit van 1 Farad waarover een spanning staat van 1 volt, slaat per seconde 1 Coulomb lading op bij een stroomsterkte van 1 ampère.

Dit zijn ladingen die voor gebruik in radiotechniek en andere moderne elektronica veel te groot zijn. Daarom zijn de capaciteiten van de daar gebruikte condensatoren veel kleiner.

Een miljoenste, (micro farad, geschreven als uF), een miljardste, (nano farad, geschreven als nF), en nog een factor duizend kleiner, de picoFarad, (geschreven als pF), worden gebruikt.

Tegenwoordig worden condensatoren met grote capaciteiten, enkele duizenden Farads, op diverse manieren toegepast. Ze zijn desondanks klein genoeg om handig geplaatst te kunnen worden. Neem uw fietsachterlicht. Wanneer u in het donker gaat rijden laadt de dynamo een condensator op die stroom geeft wanneer u stilstaat. Uw achterlicht blijft dan branden tot de lading van de condensator via het lampje is afgevloeid. Hetzelfde gebeurt in auto’s waar de binnenverlichting langzaam uitgaat na het in- of uitstappen.