Polarisatie

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het begrip polarisatie is bekend in het maatschappelijk leven, en is daar ongewenst. In de wereld van radio- en televiesiecommunicatie is het echter een essentieel gedeelte van de techniek.

Een zendantenne zendt het door de zender geproduceerde signaal de ether in. De antenne krijgt een wisselstroom toegevoerd die ervoor zorgt dat er een wisselend elektromagnetisch veld om de antenne wordt opgewekt. Dit veld bestaat uit een golfbeweging waarvan het golfbeeld afhangt van de stand van de antenne. Evenwijdig aan de horizon of juist haaks daarop. Wanneer de golven zich in het horizontale vlak bevinden spreken wij van horizontale polarisatie. Zijn de golven verticaal aanwezig dan is het signaal verticaal gepolariseerd. Voor een goede ontvangst moet de ontvangantenne de stand van de zendantenne zo dicht mogelijk benaderen. Zo is de ground plane antenne verticaal gepolariseerd. Toen er nog geen kabeltelevisie was stonden de daken vol met de horizontaal gepolariseerde tv antennes.