Programma Advies Raad Feduco

Uit B&G Wiki

Programma Advies Raad (31-12-1983)

Programma Advies Raad

De Programma Advies Raad (PAR) geeft, ten behoeve van het bestuur van Feduco, adviezen ten aanzien van het programmabeleid en de programmering, alsmede ten aanzien van het begeleidend materiaal. Daartoe verzamelt de Programma Advies Raad de wensen en behoeften van organisaties en groeperingen op de terreinen van onderwijs, scholing, en vorming van volwassenen, vult deze aan voorzover dat gewenst wordt, stelt prioriteiten voor en doet op basis daarvan voorstellen aan het bestuur.

Organisatie Bestuursleden Functie


RVU M. Faassen Vice-voorzitter
Teleac Drs. A. A. J. Sevenheck


AVRO, EO, KRO,NCRV, NOS, TROS, VARA, VOO Mr. L. P. M. Janson Voorzitter
M. Anstadt
Drs. G. Zwijnenberg
Coördinatie Mevr. Drs. C. J. Beijersbergen
Projecten (WVC) Drs. J. Seleky
Volwasseneneducatie N. Visser
O&W Drs. H. W. Jansen van der Sligte
SoZ&W (WVC) H.W. Roukens
WVC J. Pesulima
J.C. Wilmans
Programma Raad TV Drs. I. J. van Houte Waarnemer
Programma Raad Radio M. Reitsma Waarnemer
Mevr. C. W. Kerkhof Secretaris
Mevr. M. Heldeweg Notulist
Terug naar Feduco