Satellietschotel

Uit B&G Wiki

De satellietschotel is een installatie die in staat is op effectieve manier elektromagnetische straling zoals radio en televisie op te vangen en uit te zenden. Hij bestaat uit een parabolisch gebogen schotel en een ontvang- of zendantenne of een gecombineerde zend-ontvangantenne.

Als ontvangantenne reflecteert hij signalen, die worden opgevangen uit een bepaalde richting, naar de antenne die op een pootje in het brandpunt is geplaatst. Alle kleine signaaltjes samen vormen een sterk signaal dat via de kabel naar een ontvanger wordt geleid. Wordt de antenne gebruikt om uit te zenden dan straalt de antenne een signaal uit dat door de spiegel wordt gereflecteerd en in een evenwijdige bundel weggestuurd. Het signaal waaiert weinig uit zodat ver weg de sterkte nog voldoende is om ontvangen te worden.

Het is heel belangrijk de schotel zo nauwkeurig mogelijk op de gewenste plaats te richten. Dat kan de zendende satelliet zijn of een ander punt waar een ontvanger is opgesteld. De schotelantenne is te vergelijken met een schijnwerper. Het lampje in het brandpunt straalt licht uit naar alle kanten. Door het licht door reflectie te bundelen krijgt men een sterke bundel die gericht kan worden. Andersom werkt het ook. Wanneer men een holle spiegel op de zon richt en een stukje hout in het brandpunt houdt, zal het houtje zeer snel zo heet worden dat het in brand vliegt.

Reportageteams die op afgelegen plaatsen werken sturen vaak hun materiaal via de satelliet naar de studio die duizenden kilometers ver weg kan zijn. Ze stralen hun signaal naar de satelliet met behulp van de schotelantenne. Schotelantennes zijn zo goed dat een ruimtesonde die op miljoenen kilometers van de aarde foto's maakt van hemellichamen en deze met weinig vermogen naar de aarde kan sturen zodat wij kunnen zien hoe de oppervlakte van bijvoorbeeld Pluto er uitziet.

Astronomen maken ook gebruik van de schotel. De grote radiotelescoop bij Westerbork bestaat uit een groot aantal enorme schotelantennes die de uiterst zwakke radiostraling uit de ruimte ontvangen. Met de energie die men daar ontvangt kan een fietslampje nog niet branden. Toch ontsluiert men de geheimen van het universum, dankzij de efficiënte schotelantennes.