Stralingsgevaren

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De 4G techniek—de Apple Watch en haar partner iPhone bijvoorbeeld -- vereisen een grote hoeveelheid Wi-straling om te bellen, internetten, films kijken, voor spelletjes, TV, muziek, digitaal bankieren en on-line winkelen. De Apple Watch geeft de bezitter de mogelijkheid om zijn kamerthermostaat op afstand in te stellen. En het mooiste van alles is dat de bezitter op zijn aanraakscherm een doodle kan maken en deze doodle dan via een Wi-toren naar een andere Apple watchgebruiker kan sturen. Welke gevolgen heeft deze technische revolutie voor onze gezondheid? Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is een sterke groei waar te nemen van het aantal diensten dat draadloos wordt verricht. Dit alles gaat gepaard met een enorme vloed van hoogfrequente radiostraling.

gevaren

Velen hebben hun zorgen uitgesproken of dit wel zo veilig is. Uit diverse studies is gebleken dat er wel degelijk gevolgen zijn voor mens en dier die aan de straling worden blootgesteld. Een krachtige bron van deze straling zijn de vele antennetorens die gebruikt worden voor het mobiele netwerk. In een straal van enkele honderden meters rondom deze torens staan mensen bloot aan de invloed ervan. Het ontstaan van kwaadaardige tumoren is in deze gebieden aantoonbaar hoger dan daarbuiten.

prioriteiten

In deze bedrijfstak gaan miljarden om en de belangen zijn groot. Het is daarom niet verwonderlijk dat de meningen van de telecombedrijven en gezondheidsonderzoekers tegenover elkaar staan. Dit conflict van belangen kan leiden tot ongewenste verhoudingen. In de Verenigde Staten zijn onderzoeken gedaan naar de invloed van de telecombedrijven op de politiek, om de grote financiële belangen veilig te stellen. Voor het gehele artikel ga naar Kill Zones.

Antennestraling kan zichtbaar worden gemaakt. De door de antenne uitgezonden energie is het sterkst dicht bij de antenne zelf. Radiozendamateurs weten bijvoorbeeld dat het niet verstandig is vlak naast de antenne te staan wanneer er op de zendknop gedrukt wordt. Door de afstand te vergroten neemt de stralingsintensiteit snel af. Wanneer een antenne gebruikt wordt als zendantenne komen er spanningen van duizenden volts te staan op de metalen delen. Aanraken is dus af te raden. Om de straling zichtbaar te maken kan worden volstaan met een neonlamp. Vlak naast de antenne geplaatst zal het lampje oplichten zodra de zender is ingeschakeld. Een tl buis reageert op dezelfde wijze. Door de energie die wordt uitgezonden worden de gasatomen in de lamp aangeslagen en beginnen zij licht af te geven.