Stroboscoop

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Stroboscoop

In principe is een stroboscoop een licht dat in snelle opeenvolging aan en uit gaat. In veel disco’s worden stroboscopen gebruikt om de sfeer door middel van lichtflitsen te verhogen. De stroboscoop is een handig hulpmiddel om draaisnelheden te meten zoals hieronder wordt beschreven. In een garage gebruikt men de stroboscoop om de ontsteking van de automotor af te stellen. Met een lamp die op het moment van ontsteking een flits afgeeft wordt een draaiend onderdeel beschenen waarop een merkteken is aangebracht. Als alles goed is staat het merkteken schijnbaar stil op een vooraf bepaalde plaats. Telkens wanneer het merkteken op die plek is zal de lamp een flits geven. Draait de motor sneller dan verschuift het merkteken langs een gradenboogje waardoor de monteur informatie krijgt over de staat van de ontsteking.

op de pick-up

Op veel platenspelers wordt ook gebruik gemaakt van een stroboscoop, en wel om de draaisnelheid te controleren. Op de zijkant van het draaiplateau zijn op bepaalde afstanden van elkaar verticale strepen aangebracht. Wanneer de plaat eenmaal draait wordt de rij strepen door het naast het plateau geplaatste lampje beschenen. Dit lampje brandt met de frequentie van ons lichtnet, 50 Hertz. Dit betekent dat iedere 1/50e deel van een seconde een lichtstraal op de strepen valt. Wanneer de plaat met de gewenste snelheid ronddraait staat er iedere keer dat de lamp licht geeft een streep voor de lamp. Het lijkt dan of de streep stilstaat. De strepen staan zo ver van elkaar af dat bij het juiste toerental een streep precies voor de lamp staat wanneer deze oplicht. Wanneer de plaat te langzaam draait zal het lijken of de strepen terug lopen. Draait de plaat te snel dan lijkt het of de strepen vooruit lopen. Door de snelheid te regelen kan de luisteraar het toerental correct instellen. Voor de snelheden 33 1/3 en 45 toeren per minuut zijn uiteraard verschillende streepafstanden nodig. Daarom zijn er twee rijen aangebracht, voor elk toerental een.